Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Nieuw EMN-rapport verschenen

Nieuw EMN-rapport verschenen

Het Beleidsoverzicht 2014 - Migratie en Asiel in Nederland

Als Nederlands nationaal contactpunt van het EMN heeft INDIAC het EMN Beleidsoverzicht 2014 - Migratie en Asiel in Nederland uitgebracht. Het EMN Beleidsoverzicht 2014 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid in 2014. Het rapport wordt ook uitgebracht in het Engels.

 

Thema’s die aan bod komen in dit beleidsoverzicht zijn: reguliere migratie, integratie, illegale migratie en terugkeer, asiel, alleenstaande minderjarige vreemdelingen, migratie en ontwikkeling en de strijd tegen mensenhandel.

 

Zo gaat het rapport in op:

 

- De implementatie tussen 1 januari en 1 april 2014 van een reeks maatregelen uit het Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures, zoals de invoering van een snelle procedure voor herhaalde asielaanvragen en het automatisch meetoetsen van een aantal regulier-humanitaire verblijfsdoelen bij de beoordeling van de eerste asielaanvraag.


- De enorme toename van het aantal asielzoekers uit met name Eritrea en Syrië. Die heeft geleid tot een grote druk op het asielproces, en tot een aantal maatregelen om deze het hoofd te bieden, zoals het aantrekken van extra personeel door de IND en het openen van extra opvanglocaties door het COA.

 

- De invoering per 1 april 2014 van de gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA). Daardoor hoeft een werkgever geen aparte tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen voor een buitenlandse werknemer.

 

- De start op 1 juni 2014 van het project European Reintegration Network (ER N). Dit project is een vervolg op het succesvolle project ERI (European Reintegration Instrument). Met Nederland als projectleider (de Dienst Terugkeer & Vertrek) werken binnen ERIN zeven Europese staten samen op het gebied van herintegratie van teruggekeerde derdelanders in hun landen van herkomst

 

- De toepassing van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (het zgn. Kinderpardon) is ook in 2014 in de politiek en in de media veel besproken. Met name de eis dat het kind in beeld moeten zijn gebleven bij de overheid om in aanmerking te komen voor de regeling leidde tot discussie. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot het alsnog toekennen van een verblijfsvergunning.

 

Met dit rapport wordt een bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling op Europees niveau. De informatie in het rapport is ook gebruikt bij het opstellen van het EMN Annual Report on Immigration and Asylum 2014 dat een overzicht geeft van de ontwikkelingen in de EU als geheel. Op basis van de rapporten van de lidstaten, aangevuld met statistische informatie, worden daarnaast Country Factsheets opgesteld voor alle lidstaten van de EU plus Noorwegen. Hierin vindt u kort en bondig alle belangrijke informatie per lidstaat.

 

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen via emn@ind.minvenj.nl.


Uitgelicht


Zoeken