Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Samenwerking IOM en EU op het gebied van migratie

Samenwerking IOM en EU op het gebied van migratie

Strategisch Coöperatiekader bevordert de beheersing van migratiestromen

De Internationale Organisatie voor Migratie(IOM)  heeft recentelijk een rapport uitgebracht waarin de organisatie terugblikt op een succesvol samenwerkingsverband met de Europese Unie.

Sinds 2012 werken de Europese Unie en de Internationale Organisatie voor Migratie samen op het gebied van migratie, ontwikkeling en humanitaire zaken via het Strategisch Coöperatiekader. De reden voor dit partnerschap is de overtuiging dat een goed georganiseerd migratiebeleid positieve effecten heeft op migranten, staten en samenlevingen wereldwijd.

 

Binnen de Europa-2020 strategie worden arbeidsmigranten gezien als belangrijke aandrijvers van economische groei en ontwikkeling. Om de talenten van arbeidsmigranten optimaal te benutten, werkt de Europese Unie samen met het IOM om onethische praktijken zoals uitbuiting en mensensmokkel aan te pakken. 

Het IOM biedt ondersteuning door middel van zogeheten ‘Migrant Resource Centres’, waar potentiële migranten geïnformeerd worden over  hun rechten en waar zij terechtkunnen voor de aanvraag van werkvergunningen.  De toegevoegde waarde van deze centra is reeds door het IOM benadrukt in haar rapport ‘Headstart to integration’ waarin de organisatie beschrijft dat het bieden van informatie over de mogelijkheden tot legale migratie bijdraagt aan een stabielere migratiestroom en een reductie van illegale migratie en mensensmokkel.

Meer informatie over de samenwerking tussen het IOM en de Europese Unie vindt u hier.

 
Het IOM-rapport ‘Headstart to Integration’ vindt u hier.

 


Uitgelicht


Zoeken