Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013

Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013

WODC presenteert schatting van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) presenteert in een onlangs gepubliceerd rapport (2015) een schatting van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in het jaar lopend van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. In 2011 voerde het WODC een vergelijkbaar onderzoek uit met een schatting over het jaar 2009. Omdat voor de nieuwe schatting gebruik is gemaakt van andere data, biedt het WODC omwille van de vergelijkbaarheid een nieuwe schatting aan voor het jaar 2009.

Voor de schatting is gebruikt gemaakt van gegevens over staandehoudingen en aanhoudingen van illegale vreemdelingen uit de registratiesystemen Politie Suite Handhaving Vreemdelingen (PSH-V) van de Politie. Bij de schattingen is een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid nagestreefd met de methode waarmee de illegalenschattingen voor de periode 1997-2003 en 2005 zijn uitgevoerd.

 

De gebruikte methode schat de populatie illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 op 35.530, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 22.881 tot 48.179. Voor het jaar 2009 bedraagt de schatting 41.835 illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, met een 95% betrouwbaarheidsinterval van 20.654 tot 63.015.

De afname van zowel het aantal geobserveerde als het aantal geschatte illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen die in eerdere rapporten over de jaren 1997-2009, en versterkt sinds 2002, werd geconstateerd, zet zich voort. Deze ontwikkeling hangt deels samen met de uitbreiding van het aantal landen dat lid is van de EU. Als gevolg van de toetreding van nieuwe lidstaten verblijven personen die voorheen als derdelander illegaal in Nederland verbleven, nu als Europeaan legaal in de Schengenzone. Niettemin neemt ook het aantal illegaal verblijvende vreemdelingen uit landen buiten de EU af.

Het gehele rapport van het WODC vindt u hier.


Uitgelicht


Zoeken