Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / EMN netwerkmiddag 2016 over de integratie van asielzoekers en asielstatushouders

EMN netwerkmiddag 2016 over de integratie van asielzoekers en asielstatushouders

Op 29 november heeft in het Huis van Europa in Den Haag de 9e EMN Netwerkmiddag plaatsgevonden, met als thema “The Integration of Asylum Seekers: Member State Responses and Lessons Learned”.

Op 29 november heeft in het Huis van Europa in Den Haag de 9e EMN Netwerkmiddag plaatsgevonden. Tijdens deze middag is als thema een onderwerp gekozen dat nauw verwant is aan de verhoogde instroom van asielzoekers van het afgelopen jaar, namelijk de integratie van asielzoekers. De netwerkmiddag richtte zich op integratiemaatregelen die genomen zijn voor asielzoekers die nog in de procedure zitten, en asielzoekers die een verblijfsvergunning toegekend hebben gekregen. Ook werd aangekaart of deze maatregelen voor, tijdens of na de verhoogde instroom in 2015 zijn ingevoerd. Op deze middag zijn 75 deelnemers uit de wetenschap, overheid en non-gouvernementele sector aanwezig geweest.

 

Allereerst werd de Nederlandse situatie beschreven. Kees Riezebos, plaatsvervangend Directeur-generaal en directeur van de Directie Migratiebeleid op het Ministerie van Veiligheid en Justitie sprak over de verschillende uitdagingen die nieuwkomers te wachten staan als ze naar Nederland komen. Aansluitend behandelden Harry Boschloo, lid van het managementteam bij de Directie Samenleving en Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Harry Somers van de Gemeente Tilburg, Roswitha Weiler van VluchtelingenWerk Nederland en Roel Jennissen van het WRR initiatieven en inzichten betreffende integratie van asielstatushouders. Hierbij zijn concrete plannen voor de integratie van asielstatushouders in de nabije toekomst aangedragen, maar wordt ook oog gehouden voor lessen die geleerd kunnen worden uit het verleden.

 

Na de koffiepauze vervolgden Hans Lemmens en Lonneke Kapoen van het EMN de middag met een interactieve quiz over de verhoogde instroom. Aansluitend kwamen de buitenlandse sprekers aan het woord, en hoorden we welke maatregelen er in Zweden (Marie Bengtsson), Duitsland (Johnny van Hove) en Oostenrijk (Natalie Herold) genomen zijn om de integratie van asielstatushouders te bevorderen. Hierbij viel op dat veel uitdagingen in de verschillende EU-lidstaten hetzelfde zijn, maar elk een eigen manier heeft om hiermee om te gaan. Het belang van het hebben van werk en het snel eigen maken van de taal werden door alle buitenlandse sprekers onderstreept. Verena Schulze Palstring van de Universiteit van Osnabrück eindigde de middag met een presentatie over het onderzoeksproject ‘Fluchtling: Forschung und Transfer’, welke een interactieve kaart heeft ontwikkeld over wetenschappelijk onderzoek naar integratie en asiel.

 

Downloads

 

Programma

 

Samenvatting

 

Fotoverslag

 

Presentaties

 

• Johnny Van Hove - Integration Measures in Response to the Increased Influx of Asylum Seekers in Germany

 

• Harry Boschloo - Project Refugees: Integration and participation

 

• Natalie Herold - Integration of Refugees in Austria

 

• Roswitha Weiler - Integration in times of increased numbers of Asylum seekers in The Netherlands

 

• Roel Jennissen - The integration of Measures Asylum migrants: What lesson can be learned from the 1990's?

 

• Marie Bengtsson - Migration crisis and integration in Sweden

 

• Harry Somers - Refugees and the city of Tilburg

 

• Hans Lemmens & Lonneke Kapoen - The Netherlands A migration country ? The Netherlands in comparative analysis




Uitgelicht


Zoeken