Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Een inzicht in de huidige praktijk van de integratie van statushouders

Een inzicht in de huidige praktijk van de integratie van statushouders

Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. Policy brief gepubliceerd door het SCP, WODC en WRR in samenwerking met Regioplan.

Op 16 december jl. is er een Policy Brief gepubliceerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vraag die hierin centraal staat is hoe de integratie van statushouders kan worden versneld. De publicatie is grotendeels gebaseerd op een cohortstudie naar de positie van 33.000 geregistreerde asielmigranten die tussen 1995 en 1999 in Nederland een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Nederland verbleven. Ook is er onderzoek gedaan naar de huidige praktijk van de integratie van statushouders in elf gemeenten: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Goes, Heerenveen, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

 

Uit het onderzoek blijkt dat veel statushouders langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Slechts één op de drie in Nederland verblijvende statushouders heeft een betaalde baan. Vooral in de eerste periode van het verblijf is de arbeidsparticipatie laag. Om de integratie van statushouders in Nederland te bespoedigen, worden er een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Volgens de Policy Brief is het van belang te streven naar een secure en snelle asielprocedure waarbij meer aandacht gevestigd wordt op het arbeidspotentieel van statushouders. Ook zal een multidisciplinaire aanpak, waarbij het leren van de taal; volgen van een opleiding en het vinden van werk tegelijkertijd  plaatsvindt, leiden tot snellere integratie. Hierbij wordt er door de auteurs gepleit voor het versterken van de bestaande uitvoering en een grotere rol voor gemeenten. Door het versnellen van de integratie, kunnen statushouders zich sneller inzetten voor de samenleving en zal het maatschappelijk draagvlak voor asielbeleid worden vergroot.

 

Het volledige artikel kan hier worden geraadpleegd.

 

Met betrekking tot integratie op het gebied van de arbeidsmarktpositie van statushouders, zal binnenkort vanuit het EMN een nieuwe studie verschijnen: 'De arbeidsmarktpositie van statushouders in Nederland: kansen en beperkingen'. Deze zal ook gepubliceerd worden op onze website.

 


Uitgelicht


Zoeken