Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Eerste migranten herplaatst van Griekenland naar Nederland

Eerste migranten herplaatst van Griekenland naar Nederland

Nederland maakt begin met uitvoering van de Europese afspraken over herplaatsing asielzoekers uit Griekenland

Maandag 15 februari is de eerste groep van 48 asielzoekers (voornamelijk Syriërs en Irakezen) van Griekenland naar Nederland overgeplaatst. Het is de tweede groep van de ruim 9.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland die in de periode 2016-2017 in het kader van ‘relocation’ naar Nederland komen. De eerste groep uit Italië kwam exact een maand geleden.

Traject
De asielzoekers die zojuist zijn aangekomen, zijn in Griekenland geregistreerd, maar Nederland is verantwoordelijk voor de asielprocedure. Asielzoekers die na aankomst direct een verblijfsvergunning Asiel krijgen, worden geplaatst in een AZC. Asielzoekers van wie de asielaanvraag nader moet worden onderzocht, volgen de Algemene Asielprocedure (AA) in Ter Apel.

 

Herverdeling 160.000 asielzoekers
Deze overplaatsing komt voort uit besluiten van de raad van de Europese Unie van september 2015. Dit houdt in dat over een periode van 2 jaar in totaal 160.000 asielzoekers vanuit Italië en Griekenland worden herplaatst naar andere lidstaten van de Europese Unie (relocatie). De bedoeling is om Europese lidstaten te ontlasten die met buitenproportionele instroom van asielzoekers te maken hebben.

 

Nationaliteiten
Voor relocatie komen alleen de nationaliteiten in aanmerking die gemiddeld binnen de EU een inwilligingspercentage van 75% of hoger hebben. Dit om te voorkomen dat personen verplaatst worden die uiteindelijk niet voor bescherming in aanmerking komen. In de praktijk zullen het (voornamelijk) asielzoekers zijn met de Syrische, Eritrese of Iraakse nationaliteit. Italië en Griekenland selecteren de over te dragen asielzoekers samen met de EU Regional Taskforce (waar Frontex en EASO deel van uit maken) en eventuele verbindingsofficieren uit de lidstaten.  

 


Uitgelicht


Zoeken