Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Eurofound brengt een nieuw rapport uit

Eurofound brengt een nieuw rapport uit

Beleidscoördinatie van migratie, de arbeidsmarkt en integratie in de EU

De European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) publiceerde onlangs een rapport over hoe beleid rondom migratie, de arbeidsmarkt en integratie wordt gecoördineerd binnen lidstaten van de EU. Het rapport start met het geven van een overzicht van het aantal derdelanders gevestigd in de verschillende lidstaten. Hierbij wordt ook inzicht gegeven in de meest voorkomende nationaliteiten, de arbeidsparticipatie en het werkloosheidspercentage onder derdelanders. Vervolgens gaat het rapport in op de beleidsontwikkelingen die plaats hebben gevonden op nationaal en Europees niveau. De coördinatie van het beleid op het gebied van migratie, arbeidsmarkt en integratie wordt geanalyseerd, met een specifieke focus op de rol van de sociale partners in dit proces en initiatieven die plaatsvinden op lokaal niveau. Ten slotte wordt er gekeken naar instrumenten voor monitoring en evaluatie van beleid, gebruikt door de verschillende lidstaten en worden er een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan om de coördinatie te verbeteren. De auteurs stellen dat zowel interne coherentie (binnen de beleidsprogramma’s en tussen stakeholders) als externe coherentie (tussen de centrale overheid en lokale overheden) een belangrijke rol zouden moeten spelen tijdens de implementatie en coördinatie van beleid. De stabiliteit van instituties die betrokken zijn,  sterke betrokkenheid van stakeholders en input van migranten zelf zijn belangrijke factoren bij het goed coördineren van beleid. Een belangrijke aanbeveling in dit rapport is dat de lidstaten volgens de auteurs meer buiten de institutionele en politieke ‘status quo’ zouden moeten denken om beleid succesvol te coördineren. Daarnaast is het belangrijk een verschuiving te initiëren die meer gericht is op het begrijpen van de globale uitdagingen op dit gebied.

 

Het doel van dit rapport is om het bestaande beleid  op het gebied van legale en economische migratie van derdelanders beter te begrijpen en te verbeteren. Het rapport geeft een overzicht en bespreekt hoe het coördineren van beleid invloed kan hebben op de uitkomsten hiervan. Het rapport is gebaseerd op bijdragen van alle 28 Europese lidstaten plus Noorwegen.  Door middel van case studies worden daarnaast voorbeelden geanalyseerd waarbij sprake is van coördinatie van beleid.

 

Een opvallende conclusie uit het rapport met betrekking tot Nederland, is dat Nederland als een van de eerste landen integratie daadwerkelijk heeft geïmplementeerd in beleid.  Als gevolg hiervan is er in Nederland, in vergelijking tot andere landen, een sterke link tussen integratie en migratie. Als voorbeeld wordt de inburgeringstoets voor migranten genoemd, welke in Nederland gekoppeld is aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning.  Hoewel integratie in Nederland al vroegtijdig werd geïmplementeerd, heeft dit zich niet direct vertaald in een hoge arbeidsparticipatie van derdelanders. In vergelijking met andere lidstaten bestaat er een groot verschil in werkloosheidsratio tussen autochtonen en derdelanders.

 

Het volledige artikel kan hier worden geraadpleegd.


Uitgelicht


Zoeken