Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Het Nederlandse asielbeleid behoort tot de strengste onder de EU-landen

Het Nederlandse asielbeleid behoort tot de strengste onder de EU-landen

Onderzoek WODC wijst uit dat Nederland een relatief restrictief asielbeleid heeft

Recent heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum  (WODC) een publicatie uitgebracht over de verschillen in inwilligingspercentages op asielverzoeken in eerste aanleg tussen de verschillende EU- en EFTA (European Free Trade Association) landen. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van Kamervragen die gesteld werden vanaf 2012, als reactie op het relatief hoge inwilligingspercentage dat in Nederland zou gelden. In de Kamervragen werd verzocht te onderzoeken waarom dit percentage in Nederland hoger is dan in de meeste andere Europese landen.  

 

Inwilligingspercentages op asielverzoeken in de verschillende landen zijn moeilijk vergelijkbaar. Reden hiervoor is de verschillende samenstelling van de asielpopulatie per land. In het WODC onderzoek ‘how (un)restrictive are we?’ is gebruik gemaakt van statistische technieken waardoor de inwilligingspercentages beter met elkaar vergeleken kunnen worden. Het rapport geeft een helder inzicht in hoeverre asielaanvragen in de diverse landen kunnen leiden tot een inwilliging. Het onderzoek is gebaseerd op asielaanvragen die ingewilligd zijn in het jaar 2014. Het WODC heeft de percentages op twee manieren vergeleken: door middel van het gecorrigeerde inwilligingspercentage en het verwachte inwilligingspercentage.

 

Ondanks dat de Europese verschillen in inwilligingspercentages kleiner zijn wanneer ze worden bijgesteld op de samenstelling van de asielpopulatie, blijven er substantiële verschillen bestaan tussen de landen. Volgens het onderzoek heeft Nederland in vergelijking tot de EU/EFTA landen een relatief restrictief asielbeleid. Van een groep asielzoekers afkomstig uit hetzelfde herkomstland, krijgen in Nederland relatief minder personen een status toegekend in vergelijking met andere lidstaten. Het geschatte gecorrigeerde inwilligingspercentage ligt in Nederland op 39%. Het Europese gemiddelde is daarentegen gesteld op 47%. Dit verschil kan volgens de auteur verklaard worden door juridische, procedurele verschillen tussen landen. Daarnaast zouden de verschillen ook verband kunnen houden met internationale verschillen in de bereidheid om asielzoekers op te nemen.

 

 

De gehele publicatie kan hier worden geraadpleegd.


Uitgelicht


Zoeken