Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Hoe identificeren andere landen jihadisten in de asielprocedure?

Hoe identificeren andere landen jihadisten in de asielprocedure?

Het Nederlands contactpuntstelt stelt ad-hoc vraag over het identificeren van jihadisten in de asielprocedure.

Van de twintig landen die antwoord hebben gegeven op de Nederlandse vraag, geeft de meerderheid aan dat zij jihadisten die meereizen met de asielstroom als een substantieel risico zien. Ook wervingsactiviteiten voor de jihad rond asielzoekerscentra worden in een aantal landen als risico erkend. Sommige landen (zoals België, Duitsland, Finland, Frankrijk en Nederland) hebben ook feitelijk een toename van incidenten betreffend potentiële jihadisten en/of wervingsactiviteiten vastgesteld in de afgelopen twee jaar. Deze landen geven echter aan dat deze toename in het licht van de verhoogde asielinstroom moet worden gezien. Een absolute toename van incidenten betekend dus niet automatisch dat ook relatief gezien het aantal incidenten is gestegen.

 

Veel landen nemen maatregelen om jihadisten in de asielprocedure te identificeren. In een aantal landen is een veiligheidsscreening een standaard onderdeel van de procedure, zoals in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Slowakije. In sommige landen ontvangen medewerkers van de immigratiediensten speciale trainingen om (potentiële) terroristen te identificeren en tekenen van radicalisering te herkennen. Duitsland heeft daarnaast een informatiebrochure voor mensen die met asielzoekers werken gepubliceerd en een telefonische hotline geopend waar burgers verdachte personen of activiteiten kunnen melden. De meeste landen hebben ook een procesbeschrijvingen over hoe met meldingen over (potentiële) terroristen moet worden omgegaan, bijvoorbeeld betreffende het doorsturen van informatie.

 

Een EMN ad-hocvraag is een vraag die nationale contactpunten uit kunnen zetten aan andere Europese landen, om meer informatie te verkrijgen over beleid, uitvoering en wetgeving. De samenvatting van de ad-hocvraag en de compilatie van antwoorden zijn via de bijgevoegde links te downloaden. Op de website van de Europese commissie vindt u daarnaast een overzicht van alle EMN ad-hoc vragen die in het verleden zijn gesteld. Dit overzicht is helaas momenteel niet up-to-date: hier wordt zo spoedig mogelijk een oplossing voor gezocht. Voor meer informatie over de ad-hocvragen, kunt u contact opnemen met het nationaal contactpunt in Nederland.

 


Uitgelicht


Zoeken