Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Lidstaten bespreken lopende en aanstaande EMN-studies

Lidstaten bespreken lopende en aanstaande EMN-studies

Op 12 en 13 september kwamen de nationale EMN-contactpunten uit de verschillende lidstaten in Brussel bijeen voor het periodiek overleg over de uitvoering van hun werkprogramma. Tijdens de bijeenkomst zijn onder andere het werkprogramma 2017-2018 en de studievoorstellen voor 2017 besproken en zijn lopende en recent afgeronde studies behandeld.

Lopende en recent afgeronde studies

 

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende lopende en recent afgeronde studies besproken:

 

 

Er zijn o.a. mogelijkheden besproken om de resultaten van de studies op Europees en nationaal niveau te verspreiden. Op 13 oktober 2016 vindt bijvoorbeeld een conferentie in Zweden plaats met als thema "Resettlement and humanitarian admission programmes in Europe".

 

Studievoorstellen voor 2017

 

Daarnaast zijn tijdens de bijeenkomst uitgebreid de studie-voorstellen voor 2017 besproken. Nederland heeft voor 2017 vijf onderzoeksvoorstellen ingediend. Voorstellen behandelen o.a. de maatregelen die landen nemen om fluctuaties in migratiestromen op te vangen, maatregelen voor het aantrekken en behouden van internationale studenten in de EU en maatregelen ter ondersteuning van derdelanders die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. Welke voorstellen uiteindelijk voor 2017 geselecteerd worden, wordt in oktober door het EMN-bestuur bepaald. Daarin heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie zitting namens Nederland.

 

De nationale contactpunten van het EMN komen circa 6 keer per jaar bijeen. Vanuit het Nederlands contactpunt voor het EMN hebben Hans Lemmens en Laura Seiffert aan de bijeenkomst deelgenomen.Uitgelicht


Zoeken