Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Lidstaten bespreken nieuwe EMN-studie over gezinshereniging en nareis

Lidstaten bespreken nieuwe EMN-studie over gezinshereniging en nareis

In Amsterdam zijn EU lidstaten samengekomen om de inhoud en het doel van de nieuwe EMN studie te bespreken

Op 31 mei zijn een aantal lidstaten in het Expatcenter in Amsterdam bijeen gekomen om de nieuwe EMN-studie over gezinshereniging en nareis te bespreken.

Aanleiding voor de studie zijn onder andere recente beleidswijzigingen in een aantal lidstaten op het gebied van gezinshereniging van vluchtelingen (nareis). Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld onlangs het recht op gezinshereniging voor personen die subsidiaire bescherming genieten beperkt. Maar ook op het gebied van reguliere migratie hopen landen van elkaar te kunnen leren, bijvoorbeeld hoe men omgaat met inkomensvereisten en integratievoorwaarden zoals taaltoetsen.

De studie heeft het doel beleid en praktijk op het gebied van gezinshereniging in de verschillende EU-lidstaten en Noorwegen in kaart te brengen. Hierbij wordt gezinshereniging van de volgende twee groepen onderzocht: Derdelanders die bij een Nederlander of een vreemdeling die in Nederland verblijf heeft (bv. kennismigrant) willen verblijven en vluchtelingen. Daarnaast richt zich de studie specifiek op recente beleidswijzigingen als gevolge van een aantal factoren, zoals de verhoogde instroom van asielzoekers, EU-beleid, of jurisprudentie.

Tijdens de bijeenkomst hebben de leden van de adviesgroep voor de studie (o.a. Noorwegen, Hongarije, Estland, Finland) een eerste onderzoeksaanpak besproken. Op basis van deze input wordt momenteel aan de vragenlijst gewerkt. Tussen juli en oktober 2016 gaan de landen de vragenlijst invullen. De eerste resultaten van het onderzoek worden eind 2016 verwacht.

 


Uitgelicht


Zoeken