Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Lidstaten laten economische motieven prevaleren bij het faciliteren van wijzigingen in verblijfsstatus of verblijfsdoel

Lidstaten laten economische motieven prevaleren bij het faciliteren van wijzigingen in verblijfsstatus of verblijfsdoel

Nieuw EMN-rapport verschenen over wijzigingen in verblijfsstatus en verblijfsdoel.

Het Europees Migratienetwerk heeft onlangs een nieuw syntheserapport gepubliceerd:
Changes in immigration status and purpose of stay: an overview of EU Member States’ approaches.

 

Dit syntheserapport biedt een overzicht van de mogelijkheden die derdelanders hebben om hun verblijf voort te zetten indien zij niet meer voldoen aan de verblijfsvoorwaarden van hun oorspronkelijke verblijfsdoel. Ook kan het gaan om een vrijwillige keuze van derdelanders voor een ander verblijfsdoel of type verblijfsvergunning omdat dit bijvoorbeeld sterkere verblijfsrechten met zich meebrengt. Daarnaast gaat het rapport in op de mogelijkheden die bestaan voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers om in aanmerking te komen voor een regulier verblijfsdoel. Het rapport is gebaseerd op de bijdragen van 24 lidstaten.

 

De belangrijkste bevindingen uit het syntheserapport:

  1. Lidstaten zien de mogelijkheid voor migranten om van verblijfsdoel te wijzigen vooral als een beleidsinstrument om economisch gewenste migratie te stimuleren. Dat kan door talentvolle internationale studenten na afronding van hun studie langer aan de betreffende lidstaat te binden, bijvoorbeeld als kennismigrant.
  2. Mogelijkheden voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers om voor een regulier verblijfsdoel in aanmerking te komen zijn zeer beperkt. Alleen Zweden kent een wettelijke basis voor afgewezen asielzoekers om, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking te komen voor ‘werkgerelateerde’ status
  3. Ook de door lidstaten genoemde good practices zijn vaak verbonden aan de mogelijkheden om de verblijfsstatus of het verblijfsdoel te wijzigen. Dit biedt de mogelijkheid om afgestudeerden langer te binden aan lidstaten. Onderzoek in Duitsland leert dat 55% van de internationale studenten in dat land blijft na afronding van hun studie. Een snelle wijziging van verblijfdoel biedt daartoe de mogelijkheid.

In de bijbehorende inform worden de belangrijkste bevindingen uit het syntheserapport samengevat.

 


Uitgelicht


Zoeken