Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Nieuw EMN-rapport: Wijzigingen in verblijfstatus en verblijfsdoel

Nieuw EMN-rapport: Wijzigingen in verblijfstatus en verblijfsdoel

Beleid vooral uitnodigend voor studenten

Het EMN Nederland heeft een nieuw rapport uitgebracht over de mogelijkheden voor vreemdelingen om hun verblijfsstatus en verblijfsdoel te veranderen. Het rapport laat de mogelijkheden zien van hoe derdelanders hun reguliere verblijf voort kunnen zetten als zij niet meer voldoen aan de verblijfsvoorwaarden van hun oorspronkelijke verblijfsdoel. Het rapport laat ook zien dat het kan gaan om een vrijwillige keuze voor een ander verblijfsdoel of type verblijfsvergunning omdat dit bijvoorbeeld sterkere verblijfsrechten met zich meebrengt. Daarnaast gaat het rapport in op de mogelijkheden die bestaan voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers om in aanmerking te komen voor een regulier verblijfsdoel.

 

Deze studie naar de mogelijkheden om van status te wijzigen is ondernomen omdat flexibiliteit ten aanzien van (voortgezet) rechtmatig verblijf een economisch doel kan dienen. Ook zou het kunnen bijdragen aan het terugdringen van illegaal verblijf. Beide uitgangspunten vinden we terug in het Europese beleid, vooral in de Europese Agenda voor Migratie.

 

Het rapport laat zien dat de mogelijkheid om verblijfsdoel of type verblijfsvergunning te wijzigen in zijn algemeenheid meer een juridische technische keuze is in de systematiek van het Nederlandse vreemdelingenrecht dan een doelbewuste beleidskeuze waar een politiek of maatschappelijk debat aan vooraf is gegaan.

In sommige gevallen ligt er echter een bewuste keuze aan ten grondslag om wijziging juist wel mogelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld voor studenten de mogelijkheid om na afronden van hun studie in aanmerking te komen voor het verblijfsdoel zoekjaar hoogopgeleiden. Dit verblijfsdoel is gecreëerd om deze hoogopgeleide vreemdelingen voor Nederland te behouden.

 

Uit de verzamelde data is gebleken dat afgestudeerde studenten de grootste groep vormen die hun verblijfsdoel wijzigen. Afgestudeerde studenten kunnen hun verblijf na hun studie onder andere voortzetten op grond van de hiervoor genoemde ‘Regeling Zoekjaar Hoogopgeleiden’ of zij gaan direct aan de slag als kennismigrant. Dat afgestudeerden de grootse groep vormen kan verklaard worden uit het feit dat de verblijfsvergunning voor studie een tijdelijk karakter kent en dat de Nederlandse overheid hoogopgeleiden graag voor de Nederlandse arbeidsmarkt wil behouden en daartoe ook de faciliteiten biedt.

 

Voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers biedt de Nederlandse vreemdelingenwetgeving weinig tot geen mogelijkheden om hun (oorspronkelijke) verblijfsdoel te wijzigen. Zij worden geacht hun lopende asielprocedure af te wachten dan wel terug te keren naar hun land van herkomst nadat zij zijn uitgeprocedeerd.

 

Wel heeft het Nederlandse systeem met de zogenaamde ‘ambtshalve toets’ de mogelijkheid gecreëerd om eventuele reguliere humanitaire verblijfsdoelen mee te wegen in de lopende asielprocedure. Het idee achter deze ambtshalve toets is overigens meer ingegeven door efficiencyoverwegingen dan dat daar andere overwegingen aan ten grondslag zouden liggen.    

 

Het nationale rapport is hier te vinden. Binnenkort verschijnt ook het syntheserapport dat de praktijk van ruim twintig lidstaten vergelijkt.

 


Uitgelicht


Zoeken