Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe - what works?

Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe - what works?

EMN start nieuwe studie over hervestiging

Het Europees Migratienetwerk is deze maand van start gegaan met de studie Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe – what works? De verwachting is dat het nationale rapport voor de zomer zal worden afgerond. Het rapport zal onder andere een overzicht bieden van de huidige oplossingen en  uitdagingen van hervestigingsprogramma’s  in de Europese lidstaten en Noorwegen. Met deze studie is het mogelijk voor de lidstaten en Noorwegen om te leren van elkaars best practices en te kijken welke mogelijkheden een gezamenlijk hervestigingsprogramma kan bieden. Sommige landen, waaronder Nederland, hebben al een langjarige ervaring met hervestigingsprogramma’s. Andere landen zijn recent gestart of hebben nog geen hervestigingsprogramma’s.  Het rapport biedt  handvaten voor de ontwikkeling van zowel  eigen nationale programma’s  als voor gezamenlijke Europese initiatieven mede met het oog op eventuele toekomstige vluchtelingen crises en humanitaire rampen.

 

Het aantal vluchtelingen heeft in 2015 voor het eerst de 60 miljoen grens overschreden . De oorlog in Syrië en onrust in Afrikaanse landen hebben hier een grote invloed op gehad. Hervestiging kan een oplossing bieden aan landen van eerste opvang met name voor de druk die deze toename aan vluchtelingen zet op de infrastructuur  en burgers van die landen. Ook in het verdrag dat de EU met Turkije heeft gesloten neemt hervestiging een belangrijke rol in. Terwijl er nu een momentum is voor hervestigingsprogramma’s, groeit ook de behoefte aan kennis, kennisuitwisseling en hulp bij dergelijke programma’s.  Deze studie identificeert succesvolle maatregelen van landen, zodat deze als basis kunnen dienen voor een eventuele samenwerking.

 

Naar aanleiding van de input van de lidstaten en Noorwegen, die allen een nationaal rapport opleveren, wordt een syntheserapport samengesteld. Dit rapport zal ongeveer in september verschijnen.

 


Uitgelicht


Zoeken