Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / SCP brengt publicatie uit: ‘Werelden van verschil’

SCP brengt publicatie uit: ‘Werelden van verschil’

Een onderzoek naar de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft op 16 december 2015 een rapport gepubliceerd als reactie op lopende discussies in het politieke en maatschappelijke debat. De auteurs stellen dat substantiële aantallen migranten ver af zouden staan van de ‘mainstream’ van de Nederlandse samenleving. Deze opvatting is gebaseerd op de veelal sterke gerichtheid van migranten op de herkomstgroep en het nagenoeg ontbreken van contacten met autochtone Nederlanders. Deze studie tracht inzicht te verschaffen in hoeverre deze opvatting juist is. De studie richt zich op twee hoofdonderwerpen. Allereerst wordt er gekeken naar de omvang van de groep migranten die op grote sociaal-culturele afstand staat en daarnaast gaat de studie in op het vraagstuk welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van deze afstand.

 

De sociaal-culturele positie van een migrant wordt gemeten aan de hand van sociale, emotionele en culturele aspecten. Het onderzoek richt zich op de grootste vier niet-westerse migrantengroepen in Nederland: Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders. Ook wordt er ingehaakt op het eerder gepubliceerde Motivaction-onderzoek: 'Nederlandse moslimjongeren en de Arabische Herfst'. De opvattingen en denkbeelden van jongeren over religieus geïnspireerd geweld en de referentiekaders en wereldbeelden waaruit die opvattingen voortvloeien worden in kaart gebracht.

 

De volledige publicatie kan hier geraadpleegd worden:


Uitgelicht


Zoeken