Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2016 / Workshop over het gebruik van internet en social media bij mensensmokkel

Workshop over het gebruik van internet en social media bij mensensmokkel

Het EMN organiseerde in Brussel een workshop over het bestrijden van mensensmokkel

Op 16 juni vond in Brussel een EMN-workshop plaats over het gebruik van social media bij het tegengaan van mensensmokkel. Het belang van dit onderwerp werd al benadrukt tijdens de Europese conferentie over mensensmokkel en mensenhandel die begin dit jaar in het kader van het Nederlands voorzitterschap plaats vond in Amsterdam. Naast de nationale contactpunten van het EMN namen organisaties als UNHCR, IOM, Europol, Frontex, Facebook en Google deel aan de workshop. Vanuit Nederland waren er deelnemers aanwezig vanuit de IND en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de voorbereiding was ook het Gemeenschappelijk Mensensmokkel Team (OM, politie en Kmar) betrokken.

Voorafgaand aan de workshop is er via het EMN een ad hoc vraag aan de lidstaten gesteld over het gebruik van social media bij het voorkomen en tegengaan van mensensmokkel. Uit de resultaten bleek dat het merendeel van de lidstaten doet aan bewijsgaring op social media tegen verdachten van mensensmokkel. Een probleem hierbij is dat de smokkelaar zich vaak in een ander land bevindt dan waar het onderzoek plaatsvindt. Europese samenwerking is daarom essentieel.  Discussie vond plaats over wat prioriteit moet hebben: het verwijderen van social media pagina’s waar mensensmokkel wordt aangeboden of het monitoren van deze pagina’s ten behoeve van informatieverzameling en vervolgmogelijkheden. Deze discussie zal op de agenda blijven staan.

Een ander belangrijk onderwerp van de workshop was het ontwikkelen van informatiecampagnes en counter-narratives.  Nederland presenteerde onder dit agendapunt kort een door de Nederlandse overheid medegefinancierde informatiecampagne: Surprising Europe . Een belangrijke conclusie van de presentaties en discussie over counter-narratives en informatiecampagnes is dat een campagne op social media niet voldoende is;  lokale gemeenschappen in landen van herkomst moeten benaderd of betrokken worden bij dit soort campagnes.

Naar aanleiding van de ad hoc vraag en de workshop zal er een EMN Inform worden opgesteld, waarin de belangrijkste bevindingen en berichten voor beleidsmakers worden gepresenteerd.

 


Uitgelicht


Zoeken