Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / Bezoek Oslo 23-24 januari 2017

Bezoek Oslo 23-24 januari 2017

Eind januari is er een Advisory group over EMN studie naar Challenges and Practices for establishing applicants’ identity in the migration process.

De studie beoogt een eerdere EMN studie uit 2013 met als titel ‘’Vaststelling van de identiteit voor International Protection: Uitdagingen en praktijken’’ te actualiseren en aan te vullen.

De studie heeft als doel om kortgezegd inzicht te verkrijgen in de wijze waarop elke lidstaat omgaat met het vaststellen van de identiteit van vreemdelingen binnen het migratie- en naturalisatieproces. Een aantal lidstaten en Noorwegen maken een nationaal rapport volgens een afgesproken onderzoeksopzet. Deze nationale rapporten worden samengevoegd in een overkoepelend 'Europees' rapport.

 

Nederland (EMN NCP) maakt samen met een beperkt aantal andere lidstaten deel uit van de Advisory Group van deze studie die de onderzoeksopzet samen stelt. De Advisory Group komt voor het eerst samen op 23 en 24 januari in Oslo om over de onderzoeksopzet van de studie te praten. Over de Nederlandse inzet vindt gedurende het proces van totstandkoming van de onderzoeksopzet afstemming plaats met de relevante partijen binnen de vreemdelingenketen.

 

De verwachte uitkomsten van deze studie zijn tweeledig. Enerzijds zien die op het informeren van (lid)staten en de Europese Commissie over gemeenschappelijke uitdagingen bij het vaststellen van de identiteit in het migratieproces. Anderzijds gaat het om het vaststellen van reeds bestaande samenwerkingsvormen tussen (nationale) organisaties die betrokken zijn bij identiteitsvaststelling. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk ook aanleiding zijn voor nieuwe stappen voor gezamenlijke actie door lidstaten in het kader van identiteitsvaststelling en documentverificatie.

 

Dat gebeurt door de ervaringen opgedaan met het omgaan met de sterke stijging van het aantal asielaanvragen en illegale immigratie in 2014 en 2015 bij het onderzoek te betrekken.

De resultaten van de studie zouden een bijdrage kunnen leveren bij de beoordeling van mogelijkheden en noodzaak voor aanpassingen van het huidige beleid en uitvoeringpraktijk ten aanzien van identiteitsvaststelling bij vreemdelingen.

 

Tijdsplanning

 

Een definitieve tijdsplanning is op dit moment nog niet beschikbaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een aantal richtdata (onder voorbehoud).

 

• 23-24 januari 2017 : Bezoek Oslo met andere EMN contactpunten

• Eind mei 2017: Oplevering Nederlandse resultaten

• Eind juli 2017: Oplevering Europese resultaten

 

 

ID 

 


Uitgelicht


Zoeken