Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / Bezoek aan het European Migration Forum over de toegang van migranten tot de EU, haar rechten en diensten

Bezoek aan het European Migration Forum over de toegang van migranten tot de EU, haar rechten en diensten

Nederlands contactpunt presenteert namens het EMN de voorlopige bevindingen van het syntheserapport over gezinshereniging

Het Europees Migratieforum – het maatschappelijk platform voor dialoog over migratie, asiel en integratie van migranten – is op 2 en 3 maart 2017 voor de derde keer gehouden op het hoofdkantoor van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC).

 

Het onderwerp van het derde Europees Migratieforum is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Het Forum is dit jaar gericht op belangrijke kwesties rondom het thema toegang: toegang van migranten naar Europa, toegang tot rechten en toegang tot diensten in Europese lidstaten. Het Forum bood de mogelijkheid tot discussie over veilige, legale alternatieven voor de gevaarlijke routes die migranten nemen en reflectie op de manier waarop migranten bij hun aankomst toegang hebben tot rechten en diensten in Europese lidstaten. Ook integratie en de rol van de media bij migratie en integratie kwamen aan bod.

 

Het evenement kende een interactieve en participatieve opzet. De opening en de sluiting vonden plenair plaats, maar de kern van het evenement bestond uit workshops, discussies en andere mogelijkheden om deel te nemen aan het debat. Deelnemers waren onder andere NGO’s, ambtenaren van lokale en regionale overheden, vertegenwoordigers van de lidstaten en leden van het EESC permanente groep inzake immigratie en integratie.

 

Hans Lemmens, coördinator van het Nederlands contactpunt heeft namens het EMN de voorlopige uitkomsten van de EMN studie naar gezinshereniging gedeeld met de deelnemers aan een workshop die over gezinshereniging ging. De studie van het EMN bevatte nuttige achtergrondinformatie voor de discussies tijdens de workshop. Die discussies waren vooral gericht op de belemmeringen bij gezinshereniging voor de aanvrager. Het EMN rapport, waar met name naar de knelpunten voor de beleidsmakers en uitvoerders van het beleid wordt gekeken, vormde hierop een mooie aanvulling.
Uitgelicht


Zoeken