Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) brengt advies uit over het gebruik van profilering in de vreemdelingenketen

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) brengt advies uit over het gebruik van profilering in de vreemdelingenketen

Uit een onderzoek van de ACVZ naar het gebruik van profilering bij zes organisaties die bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid betrokken zijn, blijkt onder meer dat een wettelijke grondslag voor grootschalige gegevensuitwisseling in het kader van profilering ontbreekt.

Advies ‘Profileren en selecteren’

De ACVZ heeft een advies uitgebracht over het gebruik van profilering in de vreemdelingenketen. Hiervoor heeft de commissie onderzoek uitgevoerd bij zes organisaties die bij de uitvoering van het vreemdelingenbeleid betrokken zijn: het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Marechaussee, de Nationale Politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het doel van het advies is om na te gaan hoe profilering effectief en efficiënt kan worden ingezet en tegelijkertijd voldoet aan de juridische waarborgen op het gebied van privacy en non-discriminatie.

 

Het gebruik van profielen in de vreemdelingenketen staat nog in de kinderschoenen. Een aantal instanties bevindt zich in een verkennende en testende fase. De ACVZ heeft in het onderzoek een aantal gebreken met betrekking tot het testen van de profielen, het terugkoppelen van resultaten en het monitoren en evalueren aangetroffen. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om te beoordelen of een profiel bijdraagt aan het verbeteren van de efficiency en effectiviteit van de organisatie, waarmee ook de juridisch vereiste noodzaak voor het gebruik van het profiel niet kan worden aangetoond. Daarnaast heeft de ACVZ geconstateerd dat een wettelijke grondslag voor grootschalige gegevensuitwisseling in het kader van profilering ontbreekt.

 

Aanbevelingen

De adviescommissie doet onder meer de volgende aanbevelingen:

• Zorg voor een expliciete wettelijke grondslag voor de uitwisseling en koppeling van gegevensbestanden en het gebruik van profielen, en borg dat profilering alleen wordt ingezet als aan de vereiste juridische waarborgen op het gebied van privacybescherming en non-discriminatie wordt voldaan.

• Verbeter de kwaliteit van de toepassing van profielen. Dit houdt in: uitvoeren van een privacy impact assessment, testen van het profiel, terugkoppeling van resultaten, vergelijking van resultaten met een aselecte steekproef, monitoring en evaluatie, inclusief het uitvoeren van een kosten-baten analyse.

 

Links

 

Het rapport kan hier gedownload worden. Meer informatie over het advies is op de website van de ACVZ te vinden.


Uitgelicht


Zoeken