Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / Deelname aan de Dag van de Asielketen

Deelname aan de Dag van de Asielketen

EMN stand op de Dag van de Asielketen in Nieuwegein

Op 13 april 2017 vond de Dag van de Asielketen plaats in het NBC in Nieuwegein. De opening en afsluiting werden verzorgd door Rob van Lint (Hoofddirecteur IND), Gerard Bakker (bestuursvoorzitter COA), Jannita Robberse (algemeen directeur DT&V) en Jan Kees Goet (Directeur-Generaal Vreemdelingenzaken). Deelnemers waren afkomstig van gemeenten, VNG, de Internationale Organisatie voor Migratie, Platform Opnieuw Thuis, ministerie van Sociale Zaken,Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, provincies, NGO’s zoals Vluchtelingewerk Nederland en het Leger de Heils,IND, COA en DT&V en DMB/DRV van het ministerie Veiligheid en Justitie. Op de Dag van de Asielketen was ook het Nederlands nationaal contactpunt van het EMN aanwezig met informatie over afgeronde en lopende studies. Het gesprek hierover met de deelnemers heeft ook nuttige contacten opgeleverd voor toekomstige onderzoeken.

 

Voor meer informatie over het programma klik hier.

 

Dag van de asielketen EMN stand 

 

Contact: Dylano de Wilde en Michiel Besters
Uitgelicht


Zoeken