Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / EMN Netwerkmiddag 2017

EMN Netwerkmiddag 2017

10e netwerkmiddag van het Europees Migratienetwerk met als thema “Family Reunification”

Dit jaar werd op 18 mei in het Huis van Europa in Den Haag de nationale conferentie van het Nederlands contactpunt van het Europees Migratie Netwerk gehouden. Het thema van de conferentie was gezinshereniging en nareis. Het voornaamste doel van de conferentie was om een vergelijkend overzicht over het gezinsherenigingsbeleid in verschillende EU lidstaten te bieden.

 

De dag werd geopend door Annemieke van Dam, Directeur van Strategie en Uitvoeringsadvies van de IND. Dit werd gevolgd door een openingsspeech van Renger Visser, Directie Asiel.

 

Experts uit Finland, Frankrijk, Zweden en Nederland hebben een inkijk gegeven in het nationale beleid alsmede hoe dit beleid georganiseerd is en welke opgaven komen kijken bij de praktische implementatie ervan. Specifiek werd er gekeken naar de gezinshereniging van asielzoekers aangezien de regelgeving voor deze groep het afgelopen jaar in veel lidstaten is aangepast door de toegenomen instroom van asielzoekers in 2015 en 2016.

 

Het eerste deel van de conferentie bestond uit een presentatie over het Nederlandse beleid, gevolgd door een presentatie over het syntheserapport waarin het beleid van alle EU lidstaten (zonder Denemarken maar met Noorwegen) staat beschreven. Dit bood een basis voor het eerste panel dat zich richtte op gezinshereniging in een internationale context met case studies uit Zweden, Finland en Frankrijk. Voordat deze drie landen hun beleid toe konden lichten werd er vanuit de UNHCR een presentatie gegeven over het onderwerp vanuit een breder internationaal perspectief. Na de vier presentaties stond het het publiek vrij om vragen te stellen.

 

Na de koffiepauze hield Hans Lemmens (coördinator EMN Nederland) een interview met Ahmad Hamwi, een Syriër die voor zijn vrouw de gehele gezinsherenigingsprocedure doorlopen heeft. Dit interview ging over de procedure vanuit zijn belevenis. Hoe vergaat het in de praktijk? Waren er praktische problemen? Hoe is de informatie voorziening? Ook werd er gepraat over het project van Ahmad Hamwi waarmee hij mensen een betere kijk wil geven op de procedure vanuit de optiek van een asielzoeker.

 

Na een aantal vragen uit het publiek was het tijd voor het tweede panel met Nederlandse experts over interessante inzichten uit andere lidstaten en internationale organisaties vanuit een Nederlands perspectief. Hier namen Bart Crijns (ministerie van Veiligheid en Justitie), Corrien Ullersma (advocate), Anja van Loon (IND), Mark Klaassen (Universiteit Leiden) en Ariane den Uyl (VluchtelingenWerk) aan deel. Door middel van interessante vragen van zowel Dennis Timmerman (panelleider, IND) als het publiek, kwamen er interessante inzichten naar boven en werd er onder meer gediscussieerd over het verschil tussen vluchtelingen en asielzoekers, het Europese draagvlak voor een gezamenlijk beleid, het ontbreken van documentair bewijs en het gebruik van een DNA test en het belang van het kind binnen de procedure.

 

De dag werd afgesloten door dagvoorzitter Annemieke van Dam (directeur SUA) die de dag als een groot succes bestempelde.

 

Klik op onderstaande links voor de presentaties, sfeer- en fotoverslag.

 

Presentatie Nederlands Rapport

Presentatie Synthese Rapport

Presentatie Zweedse NCP

Presentatie Finse NCP

 

Sfeerverslag

Fotoverslag
Uitgelicht


Zoeken