Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / Kwalificaties van derdelanders is een uitdaging

Kwalificaties van derdelanders is een uitdaging

Tijdens een EMN conferentie in Estland deelden lidstaten ervaringen over de kwalificaties van vluchtelingen

Het recht op onderwijs is een fundamenteel mensenrecht. Het is dus belangrijk om te zorgen dat (educatieve) kwalificaties van derdelanders erkend worden, zodat zij ook (op niveau) toegang hebben tot de nationale onderwijssystemen. Om de uitdagingen waarmee dit gepaard gaat te bespreken, vond op 3 november 2016 een succesvolle EMN-conferentie in Tallinn plaats, georganiseerd door het nationaal contact punt van het EMN in Estland, over de beoordeling en erkenning van kwalificaties van derdelanders. Het doel van de EMN-conferentie was om discrepantie tussen lidstaten, internationale organisaties en andere belanghebbenden te verkleinen en ervaringen uit te wisselen. Specifiek werden ervaringen uitgewisseld over transparantie, efficiëntie en het vergelijken van procedures die gebruikt worden in het erkennen van kwalificaties van derdelanders.

 

Wettelijk kader

 

Formele erkenning is gereguleerd door middel van verschillende internationale overeenkomsten. Op het gebied van academische erkenning is een van de belangrijke instrumenten ‘The Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region’, ook bekend als The Lisbon Convention. In de Lisbon Convention (Article VII) is vastgelegd dat lidstaten vluchtelingen instrumenten moeten bieden om te werken en onderwijs te volgen. Dit is extra relevant in het licht van de verhoogde toestroom van vluchtelingen naar Europa in de afgelopen jaren. Op het gebied van het erkennen van kwalificaties omtrent werk is de Richtlijn 2005/36/EC van toepassing.

 

Overzicht programma

 

Op de EMN-conferentie werden deze wettelijke kaders en andere problemen besproken. De opening werd verricht door de secretaris-generaal van het Estse Ministerie van Onderwijs Janar Holm en plaatsvervangend secretaris-generaal van het Estse Ministerie van Binnenlandse Zaken, Raivo Kuut, samen met de coördinator van het nationale contact punt van het EMN in Estland. Tijdens de eerste paneldiscussie stonden de hierboven genoemde wettelijke instrumenten centraal. De tweede paneldiscussie, waaraan Katrien Bardoel – werkzaam bij EP Nuffic - een bijdrage leverde, verlegde de focus naar de best practices in Europa en specifiek in Zweden, Noorwegen, Nederland en Luxemburg. Belangrijke punten die ter sprake kwamen zijn het grotere aantal verzoeken tot erkenning van kwalificaties, de beperkte integratie in onderwijssystemen en de moeilijkheden van erkenning als een derdelander geen documenten bij zich heeft. In de laatste paneldiscussie werd ingezoomd op de ervaringen van de afgelopen jaren in Estland en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

 

Conclusies en aanbevelingen

 

De grootste uitdaging ligt in de bestaande wetgeving, omdat het in de meeste Europese lidstaten wettelijk niet mogelijk is om kwalificaties te erkennen wanneer documenten (deels) missen. Aansluitend is er een noodzaak om de (bestaande) instrumenten en procedures die met dit onderwerp te maken hebben te versterken en verbeteren. Lidstaten die de Lisbon Convention hebben ondertekend, zouden Artikel VII van dat verdrag moeten harmoniseren met hun nationale wetten- en regels. Alle deelnemers waren het met elkaar eens dat het een uitdaging is om procedures te vergemakkelijken zonder aan kwaliteit af te doen.

 

Links

Een link naar het volledige(Engelstalige) verslag vind je hier.


Uitgelicht


Zoeken