Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / Nieuw EMN rapport over hervestiging tijdens publieksbijeenkomst gepresenteerd

Nieuw EMN rapport over hervestiging tijdens publieksbijeenkomst gepresenteerd

Onlangs is het nationale rapport en het syntheserapport van de EMN studie over hervestiging gepubliceerd. Het nationale rapport is op 15 december 2016 tijdens een publieksbijeenkomst gepresenteerd.

Nationaal rapport

 

Nederland kent een lange traditie op het gebied van hervestiging. Hervestiging is de selectie en overkomst van vluchtelingen van een land waar zij bescherming hebben gezocht, naar een derde land dat heeft ingestemd ze als vluchteling met een permanente verblijfsstatus toe te laten.Al sinds 1977 maakt Nederland beleid op het gebied van hervestiging en levert op die wijze een bijdrage aan het hervestigingsprogramma van de UNHCR (de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties). In het Nederlandse rapport wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling van dat beleid door de jaren heen. Ook is er aandacht voor het juridisch kader waarbinnen hervestiging zich afspeelt. Daarnaast gaat het rapport in op de uitvoeringspraktijk. De uitvoering van hervestigingsbeleid kenmerkt zich door nauwe samenwerking tussen verschillende organisaties die elk met hun eigen expertise een deel van de verantwoordelijkheden van het beleidsterrein voor hun rekening nemen. Deze samenwerking kent uiteraard ook een belangrijke internationale component in de vorm van de prominente rol die de UNHCR hierbij speelt. Het rapport geeft ook uitleg over de methoden die Nederland toepast bij de selectie van vluchtelingen. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop Nederland vorm geeft aan de integratie van hervestigde vluchtelingen. Daarbij wordt zowel gekeken naar de maatregelen die men treft voor de komst naar Nederland als na aankomst hier te lande.

 

Syntheserapport

 

Het syntheserapport schetst o.a. een beeld van de good practices en de problemen die door verschillende lidstaten en Noorwegen worden ervaren bij het uitvoeren van hervestigings- programma’s en programma’s op het gebied van humanitaire toelating. Het syntheserapport biedt ook inzicht in de verschillen en overeenkomsten die er tussen de lidstaten bestaan. Zo kent Nederland alleen een permanent hervestigingsprogramma; andere lidstaten (Tsjechië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigde Koninkrijk) kennen naast een permanent programma ook zogenaamde ad-hoc programma’s en/of privaat gesponsorde programma’s (Duitsland, Ierland en het Verenigde Koninkrijk).

 

Communicatie van resultaten

 

De resultaten van de studie zijn op een aantal gelegenheden gepresenteerd. Het nationale rapport is bijvoorbeeld tijdens een publieksbijeenkomst op 15 december jl. in het Humanity House in Den Haag gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst werden ook twee hervestigde vluchtelingen geïnterviewd. Zij vertelden over hun eigen ervaringen met het hervestigingstraject. De beide vluchtelingen plaatsen kritische kanttekeningen bij de integratie in Nederland. Een van hen vond het taalonderwijs niet goed geregeld. De andere vluchteling vond de contacten met buren in het begin stroef gaan. Deze zouden hier beter op kunnen worden voorbereid. Joël Schoneveld (IND) gaf vervolgens inzicht in de uitvoeringspraktijk en ging in op de wijze waarop het hervestigingsconcept wordt toegepast bij de uitvoering van de EU-relocatieregeling en het 1:1 mechanisme uit de EU –Turkije Verklaring. Jasper Kuipers (adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland) verzorgde een column waarin hij hervestiging als Nederlands ‘exportproduct’ presenteerde. Tot slot interviewde Hans Lemmens (coördinator EMN Nederland) Aleksandar Romanovic over het voorstel voor een EU-kader voor hervestiging. Romanovic werkt als beleidsmedewerker bij de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en heeft meegeschreven aan het voorstel. Romanovic gaf toelichting op een aantal aspecten uit het voorstel en vertelde over de huidige stand van zaken ten aanzien van de onderhandelingen. Daarnaast hebben medewerkers van het Nederlands nationaal contactpunt het Nederlandse beleid tijdens internationale conferenties gepresenteerd, zoals tijdens de Metropolisconferentie in Japan. Onlangs heeft het Nederlandse contactpunt ook een bijdrage over hervestiging voor het verblijfblog.nl geschreven.

 

Downloads

 

Nationaal leesrapport

 

Syntheserapport

 

EMN Inform

 

Nationale rapporten van andere landen


Uitgelicht


Zoeken