Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2017 / Ontwikkelingen in Europa.

Ontwikkelingen in Europa.

De 18de editie van EMN bulletin van het eerste kwartaal van 2017 is gepubliceerd!

Om u een idee te geven wat in deze editie van het bulletin is opgenomen vindt u hieronder een kleine en willekeurige greep uit het bulletin.

 

Er is bijzondere aandacht voor het vernieuwde EU-actieplan voor terugkeer en een aanbeveling aan de lidstaten van de Europese Commissie. Bij de algemene ontwikkelingen op EU niveau is onder andere een belangwekkende uitspraak opgenomen van het Hof van Justitie van de EU waar het Hof overweegt dat het geen bevoegdheid heeft om een oordeel te vellen over de rechtmatigheid van de EU - Turkije verklaring. Ook een gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de uitdagingen met betrekking tot migratiemanagement van de centrale mediterrane route staat in het Bulletin. Wist u dat dat het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten op 15 maart een rapport heeft uitgebracht op het gebied van integratie van migranten, vluchtelingen en hun kinderen? Uit het rapport blijkt dat de lidstaten hun inzet op dit terrein moeten vergroten. En uit cijfers van Eurostat blijkt dat het aantal asielaanvragen in het vierde kwartaal van 2016 is gedaald met 51% ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2015.

 

Maar ook de nationale ontwikkelingen zijn opgenomen. Zo is er bijvoorbeeld melding van gemaakt dat in Nederland de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over de positie van het kind in het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en is opgemerkt dat in Nederland op 15 maart van dit jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn geweest.

 

In Noorwegen zijn nieuwe amendementen van de Migratiewet in werking getreden die zien op integratie-eisen die aan vreemdelingen worden gesteld. In Luxemburg is sprake van verschillende uiteenlopende juridische instrumenten die in deze periode in werking zijn getreden. In Italië is een aantal landen bijeengekomen en heeft overeenstemming bereikt over het instellen van een contactgroep op hoog niveau die ziet op de Centrale mediterrane route. In Italië is verder een nieuw decreet uitgevaardigd dat voorziet in versnelling van asielprocedures. In Cyprus zijn er in het kader van het speciale ondersteuningsplan van EASO trainingen georganiseerd door de Internationale Raad voor Rehabilitatie van Slachtoffers van Foltering (IRCT) om slachtoffers van marteling te kunnen identificeren. In het kader van de Europese migratieagenda zijn inmiddels 1.137 personen die in aanmerking kwamen voor internationale bescherming vanuit Italië en Griekenland gereloceerd en hervestigd in Portugal.

 

Het voert te ver om alle EU- én nationale ontwikkelingen die in het bulletin zijn opgenomen hier te noemen. U kunt alle ontwikkelingen zelf lezen in het bulletin waar ze niet alleen overzichtelijk per onderwerp maar ook per lidstaat staan vermeld.
Uitgelicht


Zoeken