Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld

Netwerkmiddag EMN

30 november 2011

Nationale netwerkdag 2010Op woensdag 30 november a.s. organiseert het Nederlands nationaal contactpunt voor het Europees Migratienetwerk (EMN) in Utrecht zijn jaarlijkse netwerkmiddag. 

 

Werkt u voor een universiteit, onderzoeksorganisaties, gouvernementele of niet-gouvernementele organisatie die  actief is op het gebied van asiel en migratie? Dan bent u van harte welkom op deze middag.

U kunt u belangstelling per mail kenbaar maken.

 

De middag zal starten met een uiteenzetting van de Europese Commissie over de toekomst van het EMN. Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit een aantal workshops:

Workshop 1. Zin en onzin van de strijd tegen illegale migratie

Illegale migratie laat zich moeilijk meten. Wel steekt de overheid veel energie in het terugdringen hiervan. In hoeverre zijn de maatregelen tegen illegale migratie succesvol?

Workshop 2. Internationale studenten: een rode loper of Fort Europa

In 2012 brengt het EMN een rapport uit over immigratie van internationale studenten naar EU-lidstaten. Studenten zijn niet alleen van belang voor ons hoger onderwijs, maar ook voor de economie en de arbeidsmarkt. Aan de andere kant bestaat er ook kans op misbruik van dit migratiekanaal. Wij gebruiken de uitkomsten van deze workshop voor de Nederlandse inbreng bij de totstandkoming van de onderzoeksopzet voor het EMN rapport.

Workshop 3. De Europese immigratie en asiel agenda

De Europese immigratie en asiel agenda wordt bepaald door het Europese Pact inzake immigratie en asiel, het Programma van Stockholm alsmede de diverse Richtlijnen. Welke beleidsruimte is er nog voor Nederland of andere lidstaten?

Workshop 4. EU-VIS: één visuminformatiesysteem voor 25 landen

Het nieuwe Europese Visum Informatie Systeem (EU-VIS) bevat data over aanvragen en beslissingen op het gebied van visa kort verblijf voor het gehele Schengen-gebied. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van biometrie. Is EU-VIS het antwoord op alle vragen over gebruik en misbruik van visa kort verblijf?

 

Uiteraard biedt het programma ook voldoende ruimte om met de andere deelnemers van gedachten te wisselen.

 Uitgelicht


Zoeken