Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Uitgelicht / Onderzoek EMN: Illegale arbeid door migranten uit derde landen in Nederland en de Europese Unie (EU)

Onderzoek EMN: Illegale arbeid door migranten uit derde landen in Nederland en de Europese Unie (EU)

De aanpak van illegale arbeid door migranten uit derde landen heeft politieke prioriteit in Nederland en de Europese lidstaten. Maar om de EU-doelstellingen te halen moeten de lidstaten nog actie nemen. Dat stelt het EMN-onderzoek Illegal employment of third-country nationals in the European Union van augustus 2017, dat in 23 lidstaten is uitgevoerd. EMN Nederland onderzocht hiervoor de situatie in Nederland.

Met het onderzoek brengt het EMN de aanpak in kaart van illegale arbeid door migranten uit derde landen in de EU-lidstaten. Per lidstaat is gekeken naar: 

 

  • omvang 
  • preventie 
  • opsporing 
  • sancties voor werkgevers 
  • gevolgen voor migranten

 

Een migrant uit een derde land is iemand met een nationaliteit van een land buiten de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Bij het onderzoek ging het naast illegale migranten ook om legale migranten: 

 

  • legale migranten zonder toegang tot de arbeidsmarkt, zoals asielzoekers 
  • legale migranten die onder bepaalde voorwaarden mogen werken en zich niet hieraan houden, zoals studenten

Migranten uit derde landen die als zelfstandige werken of zijn gedetacheerd zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

 

Nederland: Illegaal arbeid door migranten uit derde landen komt in Nederland weinig voor

(EMN Nederland, april 2017)

 

EU: Extra bescherming en verbetering opsporing nodig in EU-lidstaten

(Syntheserapport EMN, augustus 2017)
Uitgelicht


Zoeken