Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten

EMN-producten

Hieronder vindt u de rapporten die door het Nederlandse contactpunt sinds 2005 gemaakt zijn. Per product worden de verschillende publicaties nader toegelicht en zijn de publicaties te downloaden.

 • Thematische studies
  13 september 2016
  Thematische studies zijn gerichte studies die centrale onderwerpen op het vlak van migratie en asiel behandelen. Deze worden door het EMN in samenwerking met verschillende partners van andere ministeries, uit de wetenschap of externe organisaties gemaakt. Deze studies zijn zowel op de korte- als de lange termijn van belang voor beleidsontwikkeling op nationaal en Europees Niveau.
 • Beleidsoverzicht
  13 september 2016
  Jaarlijks publiceert het EMN een beleidsrapport. Dit biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het asiel- en migratiebeleid in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere ontwikkelingen binnen het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS), alleenstaande minderjarige vluchtelingen en andere kwetsbare groepen, reguliere migratie en integratie, grenstoezicht, irreguliere migratie en terugkeer en maatregelen tegen mensenhandel.
 • Bulletin
  13 september 2016
  Het Bulletin geeft vier keer per jaar informatie over de meest belangrijke ontwikkelingen in de EU en de lidstaten. Het bevat up-to-date informatie en de belangrijkste feiten en cijfers rondom migratie en asiel in de lidstaten, alsmede korte samenvattingen van nieuwe EMN publicaties. Onderwerpen die behandeld worden in het Bulletin zijn beleidsontwikkelingen op Europees niveau, de implementatie van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem, alleenstaande minderjarige vluchtelingen en andere kwetsbare groepen, legale migratie en integratie, grensbewaking, irreguliere migranten en terugkeer en mensensmokkel.
 • Glossary
  13 september 2016
  De woordenlijst van het EMN heeft tot doel het begrip van definities en termen op het gebied van asiel en migratie te uniformiseren in de verschillende Europese lidstaten. Dit met oog op de uniforme toepassing van vaktermen in onder andere verschillende studies van het EMN. Deze woordenlijst is echter niet alleen voor gebruik binnen het EMN: het is bedoeld voor academici, medewerkers van de verschillende Ministeries en anderen die waarde hechten aan een uniform gebruik van definities en termen binnen de EU.
 • EMN Nieuwsbrieven
  13 september 2016
  Eens per twee maanden publiceert het EMN zijn Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief worden actuele ontwikkelingen binnen het EMN in Nederland en Brussel besproken, wordt er aandacht gevestigd op nieuwe EMN studies en conferenties en word er elke editie een partner van het EMN voorgesteld.
 • EMN Informs
  25 oktober 2016
  De EMN Informs bieden een kort en beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen en boodschappen voor beleidsmakers over bepaalde onderwerpen. Dit is gebaseerd op resultaten van verzamelde en geanalyseerde informatie van het EMN, bijvoorbeeld uit rapporten, ad-hocvragen of losstaande, kortlopende onderzoeken.
 • Ad-hoc vragen
  30 januari 2017
  Naast het beleidsoverzicht, de thematische studies, het EMN bulletin, de Glossary en de nieuwsbrieven, houdt het EMN zich ook bezig met zogenaamde ad-hoc vragen. Om te profiteren van de expertise van de nationale contactpunten in de Europese lidstaten en Noorwegen, hebben de lidstaten en de Europese Commissie de mogelijkheid tot het stellen van ad-hoc vragen als zij op korte termijn informatie nodig hebben. Elk EMN nationaal contactpunt kan gebruik maken van deze dienst, om zo gerichte informatie te kunnen krijgen van Europese netwerkpartners.

Uitgelicht


Zoeken