Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Beleidsoverzicht / Beleidsoverzichten / Beleidsoverzicht 2013

Beleidsoverzicht 2013

Het EMN Beleidsoverzicht 2013 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse migratie- en asielbeleid in 2013. Zowel relevante politieke ontwikkelingen, als de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de implementatie van Europese regelgeving op het immigratieterrein komen aan de orde.


Thema’s die aan bod komen in dit beleidsoverzicht zijn: integratie en naturalisatie, migratie en ontwikkeling, illegale migratie en terugkeer en de strijd tegen mensenhandel. Het doel van dit rapport is onder meer om een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling op Europees niveau. Het rapport is ook uitgebracht in het Engels.


De meest opvallende beleidsontwikkelingen en debatten in 2013 die in het beleidsoverzicht aan de orde komen:


-         De invoering van het Modern Migratiebeleid (MoMi). Aanleiding, doel en vorm van de Wet modern migratiebeleid worden in het beleidsoverzicht uiteen gezet.

-         De Regeling langdurig verblijvende kinderen (ook wel Kinderpardon) speelde een grote rol gespeeld in het politieke en maatschappelijke debat in 2013. Aan de orde komen de technische details en informatie over de uitvoering van de regeling. Het politieke en maatschappelijke debat is uitvoerig behandeld in het beleidsoverzicht 2012.

-         De herijking van het AMV-beleid. Het beleidsoverzicht beschrijft de veranderingen in het beleid voor AMVs, die ingingen op 1 juni 2013. Dit onderwerp staat ook op Europees niveau in de aandacht, zoals blijkt uit de EMN-studie over dit onderwerp die op dit moment wordt uitgevoerd.

-         De plannen tot strafbaarstelling van illegaal verblijf. De behandeling en inhoud van het voorstel worden beknopt besproken, evenals de Europese juridische context. Uiteraard wordt ook kort vermeld dat het voorstel inmiddels is ingetrokken.

 

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen via emn@ind.minvenj.nl.

 

Het EMN in Brussel heeft op basis van dit beleidsoverzicht informatie over Nederland samengevat in een EMN Country Factsheet. De EMN country Factsheets van andere Europese landen kunt u op de website van het EMN in Brussel vinden.

 

 


Uitgelicht


Zoeken