Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / EMN Nieuwsbrieven / Nieuwsbrieven 2013

Nieuwsbrieven 2013

 • EMN Nieuwsbrief 2013/4
  In deze editie van de EMN-nieuwsbrief kunt u lezen over de ontwikkelingen in Brussel, zoals het vierde jaarverslag over immigratie en asiel van de Europese Commissie. Verder wordt er aandacht besteed aan het recent verschenen 'Beleidsoverzicht 2012' en blikken we vooruit naar het binnenkort te verschijnen rapport 'Het aantrekken van hooggekwalificeerde en gekwalificeerde arbeidsmigranten. Beleid en best practices in Nederland'. In de rubriek het EMN & … stelt de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) zich voor. Ook lichten wij een publicatie toe. Deze keer besteden wij aandacht aan een verkennende studie naar behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel in Nederland met de titel 'Mensenhandel: het slachtofferperspectief'. Dit sluit aan op de aankondiging van onze nationale netwerkdag aan het einde van deze nieuwsbrief. Tijdens deze dag zal mensenhandel namelijk centraal staan.
 • EMN Nieuwsbrief 2013/6
  In deze editie van de EMN-nieuwsbrief worden verschillende ontwikkelingen binnen het EMN nader toegelicht. Zo gaan wij in op een tweetal rapporten van het EMN die onlangs verschenen zijn en wordt er aandacht besteed aan het werkprogramma voor 2014. Daarnaast kunt u lezen over de overeenstemming die is bereikt over de Richtlijn Seizoensarbeiders en worden er feiten en cijfers van EASO over asielstromen vanuit de Balkan gepresenteerd. In de rubriek ‘Het EMN & …’ stellen wij Panteia aan u voor. Ook lichten wij weer een publicatie toe. Deze keer is dit de Policy Brief: "European Refugee Policy. Pathways to Fairer Burden-Sharing." Op de agenda staat tot slot nog een interessante conferentie over migration and development. Wij wensen u veel leesplezier en alvast prettige feestdagen toe!
 • EMN Nieuwsbrief 2013/5
  Deze editie van de EMN-nieuwsbrief staat in het teken van mensenhandel. Naar aanleiding van onze nationale netwerkdag die op 22 oktober 2013 plaatsvond: de Conferentie Mensenhandel in samenwerking met de Mensenhandel en -smokkel Informatiegroep (MIG) van de IND. U kunt in deze nieuwsbrief een verslag van deze conferentie teruglezen. Ook wordt er aandacht besteed aan een nieuw rapport van het EMN over het herkennen van slachtoffers van mensenhandel in asiel- en gedwongen vertrekprocedures. Verder wordt de jongste rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen (BNRM) uitgelicht en is er aandacht voor de EU Dag tegen Mensenhandel (EU Anti-trafficking day) van 18 oktober. In de rubriek het EMN & … stelt de Koninklijke Marechaussee zich voor.
 • EMN Nieuwsbrief 2013/3
  In deze editie van de EMN-nieuwsbrief presenteren wij u onze nieuwe vormgeving. U kunt lezen over de ontwikkelingen in Brussel, zoals het migratie-mobiliteitspartnerschap tussen Marokko en de Europese Unie. Verder wordt er aandacht besteed aan twee recent verschenen rapporten, het EMN-rapport Mobiliteit van derdelanders binnen de EU. De situatie in Nederland en lichten wij de bevindingen toe in het synthese rapport Establishing Identity for International Protection: Challenges and Practices. In de rubriek het EMN & … stelt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) zich voor. Ook lichten wij een publicatie toe. Deze keer besteden wij aandacht aan het adviesrapport Vreemdelingenbewaring, een lichter middel? Aan het einde van de nieuwsbrief blikken wij vast vooruit naar de internationale conferentie ‘Metropolis’ in Tampere, Finland.

Uitgelicht


Zoeken