Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / EMN Nieuwsbrieven / Nieuwsbrieven 2015

Nieuwsbrieven 2015

 • EMN-nieuwsbrief 2015/1
  Hierbij presenteren wij u de nieuwste EMN-nieuwsbrief. Graag wijzen wij u erop dat recent de tiende editie van het EMN Bulletin is verschenen. Het EMN Bulletin biedt een overzicht van Europese, nationale en andere ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid in de periode november 2014 – februari 2015. In de rubriek ‘Feiten en cijfers’ is aandacht voor de forse toename van het aantal asielaanvragen in Nederland in 2014 en in de rubriek ‘een publicatie toegelicht’ wijzen wij u een recent verschenen publicatie van Frontex "Twelve seconds to decide." Afsluitend, in de rubriek ‘het EMN in …’ stellen onze Oostenrijkse EMN-collega’s zich voor.
 • EMN-nieuwsbrief 2015/2
  Hierbij presenteren wij u de nieuwste EMN-nieuwsbrief. Via deze weg wijzen wij u er ten eerste graag op dat er recent een aantal nieuwe EMN-producten zijn verschenen, waaronder het Beleidsoverzicht 2014 en het rapport Toelating van derdelanders voor zakelijke doeleinden. In de rubriek ‘Feiten en cijfers’ besteden we aandacht aan de ruim 185.000 asielvergunningen die verleend zijn door EU lidstaten in 2014. Verder wordt in de rubriek ‘Intussen in Brussel’ de EU migratieagenda 2015 toegelicht.
  Ook de Return Expert Group (REG) komt aan bod in de nieuwsbrief. Afsluitend, in de rubriek ‘Het EMN in …’ stellen dit keer onze Belgische EMN-collega’s zich voor.
 • EMN-nieuwsbrief 2015/3
  Hierbij presenteren wij de nieuwste EMN-nieuwsbrief. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Het Europese EMN-syntheserapport over informatievoorzieningen bij terugkeer is onlangs verschenen. Daarnaast vindt u een kort verslag van een EMN-conferentie in Luxemburg, die in het teken stond van 30 jaar Schengen. In de rubriek 'Feiten en Cijfers' vindt u recente statistieken over de migratiestroom. Daarnaast vraagt deze nieuwsbrief uw aandacht voor een onlangs verschenen WODC-rapport waarin de schatting van het aantal illegaal in Nederland verblijvende personen tussen juni 2012 en juni 2013 beschreven wordt. Tenslotte vindt u in deze nieuwsbrief de aankondiging van een conferentie over mensensmokkel, die op 12 en 13 januari 2016 plaatsvindt. Deze conferentie wordt georganiseerd door het EMN, in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Uitgelicht


Zoeken