Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / EMN Nieuwsbrieven / Nieuwsbrieven 2016

Nieuwsbrieven 2016

 • EMN-nieuwsbrief 2016/1
  Hierbij presenteren wij de eerste EMN-nieuwsbrief van 2016. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u een terugblik op de conferentie over de multidisciplinaire aanpak van mensensmokkel die op 12 en 13 januari gehouden werd in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap van de Europese Unie. Daarnaast wordt u gewezen op het Europese EMN-syntheserapport over arbeidsmigratie van derdelanders en op het 13e EMN Bulletin. Ook komt een recent overleg van de Europese Commissie over de vluchtelingencrisis aan bod. In de rubriek ‘Feiten en Cijfers’ vindt u statistieken over de migratiestroom van het afgelopen jaar. Verder vraagt deze nieuwsbrief uw aandacht voor een onlangs verschenen WODC-rapport waarin verschillen in inwilligingspercentages op asielverzoeken binnen de EU lidstaten wordt vergeleken. Ook wordt in deze nieuwsbrief aandacht gevestigd op het Nationale EMN-contactpunt in Kroatië.
 • EMN-nieuwsbrief 2016/2
  Hierbij presenteren wij de tweede EMN-nieuwsbrief van 2016. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u de rapporten die onlangs gepubliceerd zijn door het EMN en de studies die afgelopen maand van start zijn gegaan. Daarnaast wordt aandacht gevestigd op voorstellen van de Europese Commissie om de huidige migratie- en vluchtelingencrisis aan te pakken. In de rubriek ‘Feiten en Cijfers’ vindt u statistieken over eerste asielverzoeken in Europa van het afgelopen jaar. Als laatste wordt in deze nieuwsbrief aandacht gevestigd op opkomende evenementen binnen het EMN.
 • EMN-nieuwsbrief 2016/3
  Hierbij presenteren wij de derde EMN-nieuwsbrief van 2016. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u een verslag van de EMN Workshop die plaats vond in Brussel over het inzetten internet en social media in het tegengaan van mensenhandel, de rapporten die onlangs gepubliceerd zijn door het EMN en de studies die afgelopen maand van start zijn gegaan. In de rubriek ‘Feiten en Cijfers’ vindt u statistieken over inburgering. Als laatste wordt in deze nieuwsbrief aandacht gevestigd op opkomende evenementen binnen het EMN.
 • EMN-nieuwsbrief 2016/4
  Hierbij presenteren wij de vierde EMN-nieuwsbrief van 2016. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u een overzicht van recente ontwikkelingen binnen het EMN, waaronder de Glossary Meeting in Riga en onlangs verschenen rapporten over arbeidsmarktintegratie van asielstatushouders en wijzigingen in verblijfsstatus of verblijfsdoel. Ook wordt er extra aandacht gegeven aan het Beleidsrapport van 2015 en zal er een introductie gegeven worden van de EMN collega's in Tsjechië. Als laatst zal de rubriek 'Feiten & Cijfers' ingaan op een onderzoek naar bevolkingsgroei van het CBS.
 • EMN-nieuwsbrief 2016/5
  Hierbij presenteren wij de vijfde EMN-nieuwsbrief van 2016. In deze uitgave van de nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen die zich binnen het Europees Migratienetwerk hebben afgespeeld. Hier vindt u een overzicht van recente ontwikkelingen binnen het EMN, waaronder een deelname aan een conferentie in Duitsland over hervestiging en een recente ad-hocvraag over het screenen op jihadisten in de asielprocedure. Ook wordt er extra aandacht gegeven aan een binnenkort te verschijnen EMN rapport over hervestiging en zal er een introductie gegeven worden van de EMN collega's in Estland. Als laatst zal in de rubriek 'Feiten & Cijfers' ingaan op een recente EMN ad-hocvraag naar vergoedingen voor asielzoekers in de opvang in verschillende Europese lidstaten.

Uitgelicht


Zoeken