Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Glossary

Glossary

De woordenlijst van het EMN heeft tot doel het begrip van definities en termen op het gebied van asiel en migratie te uniformiseren in de verschillende Europese lidstaten. Dit met oog op de uniforme toepassing van vaktermen in onder andere verschillende studies van het EMN. Deze woordenlijst is echter niet alleen voor gebruik binnen het EMN: het is bedoeld voor academici, medewerkers van de verschillende Ministeries en anderen die waarde hechten aan een uniform gebruik van definities en termen binnen de EU.

Op elke pagina is een definitie met bronvermelding te vinden, in alle talen van de EU lidstaten (+ Noorwegen, maar zonder Denemarken). De woordenlijst bevat eveneens een aantal verwijzingen naar synoniemen, overkoepelende en ondergeschikte termen en gerelateerde termen. In de online versie zijn hyperlinks opgenomen, wat het makkelijk maakt om snel tussen de verschillende termen te navigeren. Waar nodig wordt ook verwezen naar specifieke bepalingen en afwijkingen die zich voordoen in internationale of nationale context.De woordenlijst wordt regelmatig bijgewerkt door de EMN Glossary and Thesaurus werkgroep. De meest recente versie is bovenaan de pagina te downloaden. De woordenlijst bevat nu 400 termen, die met name gerelateerd zijn aan juridsiche termen en begrippen uit het EU-aquis. Hier vallen ook termen onder die specifiek zijn voor een demografische, sociologische of economische context van een lidstaat. In deze meest recente versie zijn 100 nieuwe termen opgenomen en 120 termen zijn geheel herzien op basis van belangrijke richtlijnen en afspraken op het gebied van asiel.

Een nieuwe versie van de woordenlijst (versie 4.0) komt beschikbaar. De versie uit 2014 is links op de pagina te raadplegen.

Uitgelicht


Zoeken