Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Glossary / EMN Asylum and Migration Glossary 3.0

EMN Asylum and Migration Glossary 3.0

Het EMN heeft een sterk uitgebreide en gebruiksvriendelijke update gepubliceerd van de EMN Asylum and Migration Glossary.

 

Deze EMN Asylum and Migration Glossary 3.0 biedt een woordenlijst van ongeveer 400 termen met definitie, vertaald in de talen van alle lidstaten van de EU. Dit betekent een uitbreiding met liefst honderd nieuwe termen. Waar nodig zijn de definities en vertalingen van de termen uit de vorige edities bovendien grondig herzien. De Glossary blijft hiermee hèt naslagwerk voor Europese en nationale beleidsmakers en onderzoekers en draagt bij aan betrouwbare en vergelijkbare informatie.

Het hanteren van dezelfde termen en definities is immers van essentieel belang voor effectieve communicatie op EU-niveau en tussen de lidstaten. Dat iedere term bovendien wordt gerelateerd aan een brondocument op EU- of internationaal vreemdelingenrechtelijk niveau vergroot nog de bruikbaarheid van de Glossary.

Nieuwe termen zijn onder meer ontleend aan de herziene Procedure- en Kwalificatierichtlijnen Asiel, de EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016 en de sinds de vorige versie van de Glossary gepubliceerde EMN-rapporten.

De EMN Glossary is ook te raadplegen als online webversie.Uitgelicht


Zoeken