Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies

Thematische studies

Thematische studies zijn gerichte studies die centrale onderwerpen op het vlak van migratie en asiel behandelen. Deze worden door het EMN in samenwerking met verschillende partners van andere ministeries, uit de wetenschap of externe organisaties gemaakt. Deze studies zijn zowel op de korte- als de lange termijn van belang voor beleidsontwikkeling op nationaal en Europees Niveau.

De onderwerpen worden voorgesteld door de Nationale Contactpunten in de verschillende lidstaten of de Europese Commissie. Ze worden geselecteerd op relevantie en actualiteit. Het onderwerp van deze studies wordt door het bestuur van het EMN goedgekeurd, waarna de studie in de verschillende EU-lidstaten van start kan gaan.

 

Nationale studies

De basis van de thematische studies van het EMN wordt gevormd door nationale studies. In de verschillende nationale studies wordt door elke lidstaat het beleid alsmede de praktijk rondom een specifiek onderwerp behandeld en worden er good practices en knelpunten geïdentificeerd.

 

Europees Syntheserapport

Op basis van de nationale studies wordt er ook een Europees Syntheserapport opgesteld. Dit syntheserapport bevat informatie uit alle nationale bijdragen en geeft een overzicht van beleid in de verschillende lidstaten. Het EMN wordt in het opstellen van dit rapport ondersteund door ICF International: een externe dienstverlener die helpt met het opstellen van het Europese Syntheserapport. Samen met de Europese Commissie is deze dienstverlener tevens verantwoordelijk voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid tussen de nationale studies.  Het EMN maakt voor het opstellen van dit rapport gebruik van de diensten van een externe dienstverlener (ICF International). De Europese Commissie is daarbij, ondersteund door ICF International, verantwoordelijk voor het waarborgen van de de vergelijkbaarheid tussen de verschillende nationale studies.

 

EMN Inform

Om de informatie verkregen in het syntheserapport snel te kunnen raadplegen, stelt het EMN ook de zogenaamde EMN Informs op. Dit is een korte samenvatting van het syntheserapport waar de belangrijkste conclusies en feiten snel geraadpleegd kunnen worden.Uitgelicht


Zoeken