Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies / 2013 / De opvang van asielzoekers in Nederland

De opvang van asielzoekers in Nederland

Het EMN geeft in het rapport De opvang van asielzoekers in Nederland een overzicht van het beleid van de organisatie van opvangfaciliteiten. Dit rapport ziet toe op de wijze waarop Nederland asielzoekers opvangt, de verstrekkingen die daarbij horen, de doelmatigheid van het systeem en de wijze waarop er wordt omgegaan met humanitaire kwesties en beëindiging van het recht op opvang. Ondanks de introductie van geharmoniseerde opvangstandaarden op EU-niveau blijkt het waarborgen van (vergelijkbare) opvangvoorzieningen in de praktijk lastig voor de lidstaten. Wat opvalt, is dat Nederland - ten tijde van het schrijven van het rapport - in de laatste jaren vooral te maken had met een daling van de bezetting in de opvangcentra. Oorzaken van de krimp waren onder andere de dalende instroom van asielzoekers en een verkorte verblijfsduur in de opvang door de invoering van een nieuwe asielprocedure. Daar staat tegenover dat andere EU-lidstaten, bijvoorbeeld Zweden, te maken hebben met stijgende aantallen asielzoekers uit verschillende delen van de wereld. Door het verzamelen en analyseren van informatie over de organisatie van de opvang in de verschillende (lid)staten wordt de Europese en nationale beleidsvorming ondersteund.

 

Op basis van dit rapport en soortgelijke rapporten uitgebracht door de overige EU-lidstaten stelt het EMN binnenkort een vergelijkend ‘Europees’ rapport op. Dit vergelijkende Europese rapport komt te zijner tijd beschikbaar op de website van het EMN http://www.emnnetherlands.nl/.

 

Het volledige rapport kunt u hier lezen.

 

Een gedrukt exemplaar is te bestellen via emn@ind.minvenj.nl.

 

 


Uitgelicht


Zoeken