Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies / 2013 / Het aantrekken van hooggekwalificeerde en gekwalificeerde arbeidsmigranten. Beleid en best practices in Nederland

Het aantrekken van hooggekwalificeerde en gekwalificeerde arbeidsmigranten. Beleid en best practices in Nederland

Dit rapport biedt een overzicht van het Nederlandse beleid op het gebied van het aantrekken hooggekwalificeerde en gekwalificeerde arbeidsmigranten. Daarnaast gaat dit rapport ook in op de effectiviteit van de maatregelen die de Nederlandse overheid in dat kader treft. Ook worden uitdagingen en belemmeringen op het terrein van deze vormen van arbeidsmigratie in Nederland toegelicht.

 

Belangrijke constatering van het rapport is de noodzaak van beleidscoherentie in het streven van de overheid om meer kennismigranten aan te trekken. Immigratiemaatregelen alleen zijn niet toereikend. Om succesvol te zijn moet het toelatingsbeleid worden ondersteund door maatregelen in andere sectoren, zoals cultuur, onderwijs en kennisinfrastructuur. Succesvol beleid is niet alleen gericht op het werven, maar ook op het vasthouden van internationaal talent.

 

Op basis van dit rapport en de rapporten uitgebracht door de overige lidstaten stelt het EMN een EU-breed vergelijkend rapport op.Uitgelicht


Zoeken