Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies / 2014 / Toelaten van derdelanders voor zakelijke doeleinden in Nederland

Toelaten van derdelanders voor zakelijke doeleinden in Nederland

Het EMN geeft met dit nationale rapport een overzicht van het nationale kader voor toelating van derdelanders voor zakelijke doeleinden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de regelingen voor buitenlandse investeerders, de regelingen voor ondernemers uit derde landen en de regelingen voor zakenmensen die in het kader van het internationaal handelsverkeer naar Nederland komen. Er is aandacht voor het Nederlands beleid met betrekking tot onjuist gebruik en misbruik van de regelgeving en voor de evaluatie van het beleid. Hierbij wordt ook ingegaan op uitdagingen en hindernissen. 

Op basis van dit rapport en soortgelijke rapporten uitgebracht door de overige EU-lidstaten brengt het Europees Migratienetwerk binnenkort een syntheserapport uit. Het belang van het faciliteren van de toelating voor zakelijke doeleinden word in een aantal EU-documenten benadrukt, zoals het Stockholm Programma en het Actieplan Ondernemerschap 2020. Het beleid voor het toelaten van derdelanders voor zakelijke doeleinden is echter niet Europees geharmoniseerd. Doel van het syntheserapport voor de CIE is een overzicht geven van de verschillende beleidskaders in de Lidstaten en van lessons learned en best practices.

 

Het rapport is ook beschikbaar in het Engels.

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via emn@ind.minvenj.nl 

 

 Uitgelicht


Zoeken