Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies / 2016 / Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland

Arbeidsmarktintegratie van personen die internationale of humanitaire bescherming genieten in Nederland

Welke maatregelen voert de Nederlandse overheid uit om de integratie van statushouders op de arbeidsmarkt te bevorderen? Deze vraag staat centraal in deze EU-brede studie van het Europees Migratienetwerk, waarvan dit rapport de situatie in Nederland beschrijft.

In dit rapport wordt niet alleen ingegaan op beleidsmaatregelen die sinds het jaar 2015 gelden, maar ook op beleidsinitiatieven die mogelijk in de nabije toekomst worden uitgevoerd. Na deze verkenning besteedt het rapport ook aandacht aan de wettelijke kaders die de positie van statushouders op de arbeidsmarkt bepalen. Tot slot gaat het rapport in op good practices en aandachtspunten binnen het huidige integratiebeleid ten aanzien van statushouders.

Op basis van dit rapport en soortgelijke rapporten uitgebracht door de overige EU-lidstaten brengt het Europees Migratienetwerk binnenkort een syntheserapport uit, waaruit zal blijken hoe het Nederlandse beleid en good practices zich verhouden tot het beleid en de werkwijzen in de andere lidstaten. Het doel van het syntheserapport is om een overzicht te geven van de verschillende beleidskaders in de lidstaten en van good practices.

Het volledige Nederlandse rapport kunt u hier lezen. Het rapport is ook in het Engels beschikbaar.

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via emn@ind.minvenj.nl.Uitgelicht


Zoeken