Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / EMN-producten / Thematische studies / 2017 / Onderzoek EMN: Illegale arbeid door migranten uit derde landen in Nederland en de Europese Unie (EU) / Illegale arbeid door migranten uit derde landen komt in Nederland weinig voor

Illegale arbeid door migranten uit derde landen komt in Nederland weinig voor

Illegale arbeid door migranten uit derde landen komt in Nederland weinig voor

Onderzoek EMN Nederland ‘Illegale arbeid derdelanders’, april 2017

Uit onderzoek van EMN Nederland uit april 2017 blijkt dat illegale arbeid door migranten uit derde landen in Nederland weinig voorkomt in vergelijking met andere lidstaten van de Europese Unie (EU). Illegale arbeid speelt zich af in de ‘schaduweconomie’ van een land en is daardoor onzichtbaar voor autoriteiten. Met 9% is de Nederlandse schaduweconomie klein in vergelijking tot het Europese gemiddelde van 18% (2015).

Het onderzoek toonde verder aan dat:

  • De aanpak van illegale arbeid door migranten uit derde landen hoge politieke prioriteit heeft. Tijdens de kabinetsperiode 2012-2017 is het sanctiebeleid voor werkgevers aangescherpt, zijn malafide uitzendbureaus en schijnconstructies aangepakt. Daarnaast is gewerkt aan bewustzijn over mensenhandel en het uitbuiten van migranten die illegaal werken, waaronder migranten uit derde landen.

  • Illegale arbeid komt vooral voor in de land- en tuinbouw, schoonmaak, uitzendbranche, horeca, detailhandel en de bouw. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) stelt deze ‘risicosectoren’ vast en voert lokaal inspecties uit.

  • De inspectie SZW voerde in 2015 4.500 inspecties uit, onder andere om illegale arbeid op te sporen. In 2014 ging het om 5.054 inspecties.

  • De Inspectie SZW legde in 2015 982 boetes op werkgevers voor overtredingen, in 2014 waren dit er 1.078. Dit zijn deels overtredingen door illegaal migranten te laten werken op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav).

  • Een werkgever krijgt in Nederland bij overtreding een boete. Als sprake is van arbeidsuitbuiting, dan kunnen strafrechtelijke maatregelen volgen.

  • Een illegale migrant die illegaal werkt kan worden teruggestuurd en mag dan soms niet meer terugkeren naar Nederland. Een legale migrant die illegaal werkt kan zijn verblijfsvergunning verliezen.

Factsheet ‘Illegale arbeid door migranten uit derde landen in Nederland’ (EMN Nederland, april 2017)
Uitgelicht


Zoeken