Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld

Duidelijkheid voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen

De regeling langdurig verblijvende kinderen is zo goed als afgerond.


In totaal zijn afgelopen jaar 3.280 aanvragen ingediend voor de zogeheten kinderpardonregeling. Het gaat hierbij zowel om kinderen als hun gezinsleden. Van alle aanvragen zijn er 1.450 ingewilligd, waarvan 80 nadat bezwaar was aangetekend. 675 kinderen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen in het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen. Verder hebben nog 775 gezinsleden van de kinderen een vergunning gekregen. 1.710 aanvragen zijn afgewezen en 120 aanvragen zijn door de vreemdeling zelf weer ingetrokken. Redenen voor afwijzing waren bijvoorbeeld dat de vreemdeling in kwestie niet lang genoeg in Nederland verbleef of nooit een asielaanvraag had ingediend.

 

Meer informatie is hier te vinden.

 


Uitgelicht


Zoeken