Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Feiten & Cijfers / EASO publiceert jaarverslag over 2013

EASO publiceert jaarverslag over 2013

Sterke toename van het aantal asielaanvragen in de Europese Unie

 

Het European Asylum Support Office (EASO) heeft op 7 juli jl. een rapport uitgebracht over de asielsituatie in de Europese Unie in 2013. Het rapport gaat vooral in op 3 specifieke asielstromen: vanuit Syrië, Rusland en de Westelijke Balkan. Daaronder vallen Albanië, Bosnië Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Montenegro en Servië.

 

 

In 2013 hebben 435.760 mensen internationale bescherming aangevraagd in de Europese Unie, het hoogste aantal sinds de EU begon met deze dataverzameling in 2008, en een stijging van 30% ten opzichte van 2012. Deze aanvragen werden voornamelijk gedaan in Duitsland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

 

 

34.4% van de verzoeken werd ingewilligd, waarbij 49.710 personen de vluchtelingenstatus kregen, aan 45.535 mensen subsidiaire bescherming werd verleend en 17.665 mensen overige humanitaire bescherming kregen. Voornamelijk Syriërs, Eritreërs en staatloze personen werden als vluchteling erkend. Daarnaast wachtten aan het eind van 2013 nog meer dan 352.000 mensen op een beslissing over hun asielaanvraag, een stijging van 33% ten opzichte van eind 2012.

 

 

Voor wat betreft de drie grootste asielstromen:

  • het aantal Syrische aanvragen steeg met 109% ten opzichte van 2012, waardoor Syrië het belangrijkste land van herkomst werd. In vrijwel alle lidstaten nam het aantal Syrische aanvragen toe;
  • het aantal Russische aanvragen nam in 2013 toe met 71% ten opzichte van 2012, waardoor dit de tweede grootste vluchtelingenstroom was. Terwijl het aantal aanvragen sinds 2008 relatief stabiel rond de 20.000 per jaar lag, werden er in 2013 41.485 asielaanvragen gedaan in de Europese Unie. De aanvragers kwamen vooral uit de Noordelijke Kaukasus en deden hun aanvragen voornamelijk in Polen en Duitsland;
  • uit de Westelijke Balkan nam het aantal asielaanvragen in 2013 toe met 36% ten opzichte van 2012, wat neerkomt op een totaal van 72.840 aanvragen. Samen vertegenwoordigen deze landen 17% van het totaal aantal aanvragen in 2013. Dit komt neer op een groter aantal dan het aantal aanvragen van Syriërs.

 

 

Daarnaast bespreekt het rapport de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Europees en nationaal beleid, wetswijzigingen en jurisprudentie.

 

 

Het persbericht van de EASO kunt u hier vinden.

 


Uitgelicht


Zoeken