Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Feiten & Cijfers / Helft inburgeringsplichtigen voldoet binnen 3 jaar aan inburgeringsplicht

Helft inburgeringsplichtigen voldoet binnen 3 jaar aan inburgeringsplicht

Minister van SZW presenteert voorlopige cijfers inburgering

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de inburgering van nieuwkomers in Nederland. Deze evaluatie komt voort uit de wetswijziging omtrent inburgering, die sinds 1 januari 2013 in werking getreden. Een belangrijke verandering ten opzichte van de inburgeringswet van 2007 is dat de verantwoordelijkheid voor de inburgering primair bij de inburgeraar zelf is belegd. De termijn die nieuwkomers krijgen om in te burgeren is drie jaar, wat betekent dat begin 2016 de eerste inburgeraars onder deze wet aan hun inburgeringsplicht hadden moeten voldoen.

In de evaluatie is gekeken naar de voortgang van de inburgering van de groep nieuwkomers die in de jaren 2013, 2014 en 2015 inburgeringsplichtig zijn geworden. Van de 53.000 nieuwkomers moeten er nog 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht. Nieuwkomers uit 2014 en 2015 hebben nog respectievelijk 2 en 1 jaar om aan hun inburgeringsplicht te voldoen, maar voor de nieuwkomers uit 2013 is de initiële inburgeringstermijn van 3 jaar inmiddels bijna of helemaal verstreken. Het gaat hierbij echter om voorlopige cijfers, die nog kunnen wijzigen indien blijkt dat inburgeraars niet verwijtbaar zijn en daarom verlenging van hun termijn krijgen.

Van de 1.100 nieuwkomers die in het eerste kwartaal van 2013 inburgeringsplichtig is geworden en waarvan de initiële inburgeringstermijn in het eerste kwartaal van dit jaar is afgelopen, had de helft op 1 april jl. aan de inburgeringsplicht voldaan.

 

Verder laat de evaluatie zien dat er verschil zit in de cijfers tussen asielmigranten en gezinsmigranten. Van de gezinsmigranten heeft ruim 60% aan de inburgeringsplicht voldaan en van de asielmigranten 30%.

In de kamerbrief geeft de minister aan welke maatregelen er op dit moment lopen om de resultaten te verbeteren van de huidige groep inburgeraars en nieuwe maatregelen die genomen gaan worden voor toekomstige asielgerechtigden.

 

Daarnaast heeft de minister een onderzoek opgestart naar de definitieve cijfers. Dit onderzoek wordt deze zomer afgerond.

De volledige kamerbrief is hier te vinden.

 


Uitgelicht


Zoeken