Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Feiten & Cijfers / Hoe hoog zijn de vergoedingen voor asielzoekers in de opvang in andere landen?

Hoe hoog zijn de vergoedingen voor asielzoekers in de opvang in andere landen?

Noorwegen heeft onlangs een ad-hocvraag gesteld over vergoedingen voor asielzoekers in de opvang in andere landen. De antwoorden van de verschillende EU-lidstaten laten zien dat de vergoedingen in Nederland in lijn zijn met de vergoedingen in de meeste andere West-Europese landen.

Uit een recente EMN ad-hocvraag betreffende beleid en praktijk rondom vergoedingen voor asielzoekers in de opvangprocedure, blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de lidstaten. Onderstaande grafiek vat de hoogte van de voorzieningen voor de verschillende lidstaten samen. Hierin is de Kosten van het Levensonderhoud-index meegenomen en de hoogte van de financiële uitkering in opvanglocaties waar wel of geen maaltijden verzorgd worden.

 

Voor Nederland ligt de financiële vergoeding voor een asielzoeker voor één maand op 230 euro. Dit is in lijn met andere West-Europese landen, zoals Frankrijk, Zweden en België. Duitsland en Finland hebben een relatief hoge vergoeding voor asielzoekers, beiden boven de 300 euro per maand. Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben relatief lage vergoedingen gezien hun Kosten van Levensonderhoud-index.

 

Vergoedingen 

 

NB: De Kosten van het Levensonderhoud-index is een index die de relatieve kosten van het levensonderhoud gedurende de tijd in verschillende regio’s meet. In deze index zijn onder andere de prijzen van goederen en diensten opgenomen en rekening gehouden met fluctuaties van prijzen. Dit is een score van nul naar honderd, waarbij nul het goedkoopst en honderd het duurst is.

 

Naar aanleiding van de verhoogde instroom, hebben Noorwegen, Frankrijk en Hongarije hun beleid ten aanzien van financiële vergoedingen sinds de herfst van 2015 gewijzigd. Hongarije keert op dit moment géén financiële vergoedingen meer uit aan asielzoekers, mits voor kosten betreffende scholing, educatie, en reiskosten. Noorwegen keert geen financiële vergoeding meer uit aan asielzoekers die buiten de opvangcentra kiezen te wonen. In Zweden kunnen asielzoekers nadat ze een negatief besluit op hun asielaanvraag hebben gekregen tevens geen aanspraak meer maken op financiële ondersteuning. In België, Nederland en Frankrijk worden dezelfde bedragen uitgekeerd als voor de herfst van 2015.

 

Tevens komt deze ad-hocvraag naar voren dat in het algemeen ondersteuning in natura de voorkeur van de lidstaten heeft boven financiële ondersteuning. Dit is echter niet altijd mogelijk, waardoor veel lidstaten op dit moment een gemengd systeem kennen van financiële ondersteuningen in en ondersteuning in natura. Ook verschillen lidstaten in het moment waarop zij de ondersteuning stopzetten: bij sommigen is dit op het moment dat het negatieve besluit op de asielaanvraag valt, bij anderen pas op het moment dat de vreemdeling het land heeft verlaten.

 

Een EMN ad-hocvraag is een vraag die nationale contactpunten uit kunnen zetten bij andere Europese lidstaten, om meer informatie te verkrijgen over beleid, uitvoering en wetgeving. De samenvatting van de ad-hocvraag en de compilatie van antwoorden zijn via de bijgevoegde linkjes te downloaden. Op de website van de Europese Commissie vind u daarnaast een overzicht van alle EMN ad-hoc vragen die in het verleden zijn gesteld. Dit overzicht is helaas momenteel niet up-to-date: hier wordt zo spoedig mogelijk een oplossing voor gezocht. Voor meer informatie over de ad-hocvragen, kunt u contact opnemen met het nationaal contactpunt in Nederland.


 Uitgelicht


Zoeken