Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Feiten & Cijfers / Hoge werkeloosheid onder derdelanders in de EU.

Hoge werkeloosheid onder derdelanders in de EU.

Werkeloosheidscijfer meer dan twee keer zo hoog.

Volgens het onderzoek 'Unemployment rate for non-EU cizizens notably higher than for nationals in the EU28' van Eurostat, gepubliceerd op 30 juli jl., was het werkeloosheidscijfer voor derdelanders in de EU in 2013 meer dan twee keer zo hoog als onder EU-burgers.

 

Opmerkelijk is dat de verhouding tussen kortdurende en langdurige werkeloosheid ongeveer gelijk is bij EU-burgers en derdelanders. De definitie die in dit onderzoek wordt gehanteerd voor langdurige werkeloosheid is “werkeloosheid die langer dan 1 jaar voortduurt, terwijl de werkeloze actief op zoek is naar een baan”. Het percentage derdelanders dat binnen de EU langdurig werkeloos was in 2013 was zelfs bijna 1% lager dan voor de eigen werkeloze burgers in de lidstaten. Langdurige werkeloosheid komt relatief het minst vaak voor onder burgers uit andere EU-landen. Het verschil met de werkeloze burgers uit de EU-landen zelf bedraagt bijna 10%.

 

Werkeloosheidsverschillen 1

 

Voor wat betreft arbeidscontracten kan worden geconcludeerd dat burgers uit EU-lidstaten veel vaker een baan hadden dan derdelanders. Daarnaast hadden de burgers uit derde landen gemiddeld vaker tijdelijke of parttime contracten dan de eigen burgers in de landen van de Europese Unie. Wederom zijn de verschillen hier aanzienlijk, oplopend tot bijna 10%. Burgers uit andere EU-landen hebben een iets hoger arbeidspercentage dan de eigen burgers. Wel hebben zij vaker een tijdelijk of een parttime contract dan ‘nationals’.

 

Werkeloosheidsverschillen 2

 

Specifiek voor Nederland is de belangrijkste conclusie dat het tot de landen behoort waar het verschil tussen het percentage werkenden uit eigen land en uit niet-EU landen het grootst is. Van de Nederlandse burgers had 77,3% een baan, terwijl slechts 50,5% van de derdelanders een baan had in Nederland. Dit is een verschil van 26,8%.


Uitgelicht


Zoeken