Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld

Immigratie uit de voormalige Sovjet-Unie sterk toegenomen

Op 1 januari 2012 woonden 65 duizend personen van Sovjet-origine in Nederland. Onder hen bevonden zich 16 duizend kinderen die in Nederland zijn geboren. Daarnaast zijn er 49 duizend Sovjetburgers die als immigrant naar Nederland zijn gekomen. Twee derde van de immigranten heeft zich in 2000 of later in Nederland gevestigd. Uit Rusland en de westelijke landen van de voormalige Sovjet-Unie kwamen twee keer zo veel vrouwen als mannen naar Nederland. Het ging hierbij vooral om gezinsmigratie. Onder personen uit de Kaukasus was asielmigratie het meest voorkomende migratiemotief.

 

Meer informatie kunt u hier vinden.

 

Personen uit de voormalige Sovjet-Unie op 1 januari 2012, naar vestigingsjaar 

sovjetunie Uitgelicht


Zoeken