Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Feiten & Cijfers / Meer dan 2,3 miljoen verblijfsvergunningen regulier in 2013

Meer dan 2,3 miljoen verblijfsvergunningen regulier in 2013

Gezinshereniging belangrijkste verblijfsdoel in 18 lidstaten

Uit cijfers van Eurostat van 22 oktober jl. blijkt dat in 2013 2,36 miljoen eerste reguliere verblijfsvergunningen werden afgegeven in de 28 lidstaten van de Europese Unie. Dit is een toename van 12,5% ten opzichte van 2012.

 

 

28,5% van deze 2,36 miljoen verblijfsvergunningen werden afgegeven voor gezinshereniging, 19,7% voor studie, 22,7% voor arbeid en 29,1% om andere redenen.
Het grootste aantal vergunningen (30,7%) werd verleend in het Verenigd Koninkrijk. Samen met Polen, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje verleende het Verenigd Koninkrijk 80% van alle verblijfsvergunningen in de EU in 2013.

 

Grafiek verblijfsvergunningen regulier 2008-2013

 

18 van de 28 lidstaten verleenden het grootste aantal verblijfsvergunningen in het kader van gezinshereniging, tegenover 6 lidstaten die voornamelijk verblijfsvergunningen verleenden voor arbeid.

 

Onderstaande tabel geeft een beeld van de verschillende landen van herkomst.

 

Tabel verblijfsvergunningen regulier 2013

 

Het grootste aantal verblijfsvergunningen werd verleend aan Oekraïense burgers, die 10% van de totale populatie vertegenwoordigden. Zij werden gevolgd door India (8,5%), de Verenigde Staten (7,3%) en China (7%). De beweegredenen voor het aanvragen van een verblijfsvergunning lopen per nationaliteit uiteen: Oekraïners vroegen voornamelijk verblijfsvergunningen aan voor arbeid, Chinezen en Brazilianen voor studie en Marokkanen, Turken en Russen voor gezinshereniging.


Uitgelicht


Zoeken