Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen, vluchtelingen en allochtonen. Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt en is niet altijd duidelijk wat de boodschapper bedoelt. Wat betekenen deze begrippen nu precies en wat zijn de verschillen tussen deze termen? In dit artikel wordt een overzicht gegeven van begrippen en definities die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert en wat het verschil is met de termen die o.a. de IND of de gemeenten gebruiken.

Een voorbeeld van het verschil tussen de cijfers van het CBS en de gemeenten in de registratie van emigranten is te zien in de onderstaande grafiek. Het CBS neemt de administratieve correcties mee in de berekening van de emigratie. Een persoon die ooit administratief is afgevoerd, kan slechts door administratieve opneming (vestiging met onbekende herkomst) of door een immigratie (herkomstland is bekend) weer in de bevolkingsregistratie worden opgenomen. Het saldo administratieve correcties betreft personen die administratief zijn afgevoerd, zonder dat daar een opneming tegenover staat. In de migratiestatistieken wordt dit saldo als niet-gemelde emigratie geïnterpreteerd. Om het totale vertrek uit Nederland in beeld te krijgen worden bij het CBS daarom, naast de cijfers over de ‘echte’, geregistreerde emigratie, ook de cijfers over de emigratie inclusief het saldo administratieve correcties gepresenteerd.

 

Emigratie inclusief en exclusief saldo administratieve correcties 

emigratie

 

Bron: CBS


Uitgelicht


Zoeken