Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld

Nederland willigt relatief veel asielaanvragen in

In Nederland worden in vergelijking met andere Europese landen veel asielaanvragen ingewilligd, ruim twee keer boven het Europees gemiddelde. Nederland willigde volgens cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor Statistiek, in 2011 45 procent van de 18.550 behandelde asielaanvragen in. Alleen Finland, Tsjechië en Slowakije willigden een hoger percentage aanvragen in. Het aantal behandelde aanvragen is in die landen echter veel minder groot dan in Nederland. Landen als Cyprus (2,3 procent), Ierland (5,6 procent) en Frankrijk (14 procent) accepteerden veel minder aanvragen.

Het Nederlandse inwilligingspercentage is onder andere hoog omdat Nederland veel asielzoekers krijgt uit landen waar problemen zijn, zoals Somalië, Irak en Afghanistan. Nederland vangt mensen vooral op als ze gevaar lopen in hun eigen land, de zogenoemde subsidiaire protectie. Ook op basis van humanitaire gronden wordt een aanzienlijk deel geaccepteerd. Slechts een op de tien ingewilligde asielaanvragen krijgt echter de zogenoemde vluchtelingenstatus.

 

Een gemiddeld land in de Europese Unie keurt 23 procent van alle asielverzoeken goed. Dat komt neer op een jaarlijkse acceptatie van 84.110 mensen op een totaal van 365.600 behandelde aanvragen.

 

Meer informatie

Eurostat newsreleaseUitgelicht


Zoeken