Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Feiten & Cijfers / Totale instroom asielzoekers in 2016

Totale instroom asielzoekers in 2016

De IND heeft onlangs haar jaarcijfers over asiel gepubliceerd. De cijfers geven een overzicht van het aantal asielaanvragen en nareisaanvragen.

De totale instroom van asielzoekers in 2016 was 31.600 personen volgens een bericht van de IND van 16 januari 2017. Dit was ongeveer de helft minder dan in het piek jaar 2015, toen kwamen er ongeveer 58.900 asielzoekers naar Nederland. De grootste instroom van de asielzoekers in 2016 (34%) heeft een Syrische nationaliteit. Dit werd gevolgd door Eritreeërs (9%)en Albaniërs (5%) op de respectievelijk tweede en derde plek. In 2015 werd de derde plek nog door mensen met een Iraakse nationaliteit ingenomen.

 

Het aantal eerste aanvragen voor asiel is van ongeveer 43.100 in 2015 naar ongeveer 18.200 in 2016 gedaald (afname van bijna 58%). De top drie nationaliteiten voor een eerste asiel aanvraag in 2016 was Syrisch (12%), Albanees (9%) en Eritrees (8%). Waar in 2015, 73% van de totale instroom gerelateerd kan worden aan eerste asiel aanvragen, was dit in 2016 slechts 57%.

 

Het aantal opvolgende aanvragen is afgenomen van ongeveer 1900 aanvragen in 2015 naar ongeveer 1700 aanvragen in 2016 (afname van ongeveer 10,5%). Deze aanvragen maken 5% uit van de totale instroom. Dit is een toename van 2% ten opzichte van 2015. Bij deze opvolgende aanvragen bestaat de top drie van nationaliteiten in 2016 uit Afghaans, Iraaks en Iraans.

 

Onder bepaalde voorwaarden mag de familie nareizen om bij de asielzoeker in Nederland te komen wonen. Dit worden “nareizigers” genoemd. In 2015 bestond het aantal nareizigers uit ongeveer 13,800 mensen en in 2016 waren dit ongeveer 11.800 mensen (afname van ongeveer 14,5%). Van de totale instroom van asielaanvragen in 2016, bestond ongeveer 37% uit nareizigers. In 2015 was dit slechts 24%. De top drie nationaliteiten in 2016 van nareizigers was Syrisch (71%), Eritrees (11%) en Staatloze personen (10%).

 

In december 2016 waren er ongeveer 3900 aanvragen in totaal. Dit is een afname van minder dan 3% ten opzichte van november 2016, toen ongeveer 4000 aanvragen werden ingediend. December zag wel een toename van nareizigers ten opzichte van november. Dit komt vooral door mensen met de Syrische nationaliteit. In november waren dit 1700 Syrische nareizigers en in december 1800 Syrische nareizigers, een toename van ongeveer 5,9%
Uitgelicht


Zoeken