Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Nationaal Netwerk / (Inter)nationale netwerkdagen en expertbijeenkomsten EMN

(Inter)nationale netwerkdagen en expertbijeenkomsten EMN

Eenmaal per jaar organiseert het EMN Nederland een nationale netwerkbijeenkomst en daarnaast ook met enige regelmaat expertbijeenkomsten.

De jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de deelnemers aan het nationaal netwerk van het EMN biedt gelegenheid de resultaten van het EMN voor het voetlicht te brengen en vooruit te blikken op aanstaande studies.

Daarnaast worden er ten behoeve van de door het Nederlandse contactpunt uitgevoerde studies ook internationale conferenties en expertbijeenkomsten georganiseerd.

 

EMN Netwerkmiddag 2014


Op 9 oktober 2014 organiseerde het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn jaarlijkse nationale Netwerkmiddag. Het evenement vond plaats in het huis van Europa in Den Haag. Het thema voor dit jaar was ‘Terugkeer’. Rhodia Maas, directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), opende de EMN Netwerkmiddag. De deelnemers werden hartelijk welkom geheten door de gastvrouw van het Huis van Europa en door de nieuwe directeur-generaal Vreemdelingenzaken, Jan-Kees Goet.  

 

 

EMN Netwerkdag 2013

Op 22 oktober 2013 werd de  jaarlijkse Netwerkdag van het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) gehouden. De Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, opende de nationale netwerkdag van het EMN, tevens de Conferentie Mensenhandel.

Het thema van de conferentie was: Fighting modern slavery in the Netherlands: The impact of international and EU law on the national fight against human trafficking by the IND and its partners. Daarnaast stond de dag in het teken van “awareness raising” en samenwerking op het thema mensenhandel. De dag werd bezocht door ongeveer 150 deelnemers, die zowel afkomstig waren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als van diverse partner- en netwerkorganisaties van de IND en het EMN.

 

Verslag van de EMN nationale Netwerkdag 2013

 


Internationale EMN-conferentie 2013

De internationale EMN-conferentie over GEAS vond plaats op 24 april 2013 in Den Haag. De conferentie had als thema de GEAS richtlijnen. Naast de EMN-delegaties uit Italië, Zweden en Polen, waren ook DMB, het COA, het Europese Parlement en experts van EASO en ECRE bij deze internationale conferentie aanwezig.

 

Verslag van de internationale EMN-conferentie over GEAS (EMN-nieuwsbrief 50

 

 

EMN Netwerkmiddag 2012

 

Op 29 november 2012 heeft de nationale netwerkmiddag plaatsgevonden.

Het thema van de netwerkmiddag was de immigratie van internationale

studenten naar Nederland, gebaseerd op het gelijknamige EMN-rapport.

Bijna honderd vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen en organisaties die actief zijn op het gebied van (studie)migratie kregen tijdens deze middag de gelegenheid om de andere deelnemers van het netwerk te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Nieuwsbrief van het Nederlands nationaal contactpunt – nummer 48, 2012

 

Presentaties:

 

EMN themarapport 2012: Immigratie van internationale studenten naar Nederland

 

EMN Studie 2012: Immigratie van internationale studenten naar de EU

 

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs 

 

 

EMN Netwerkmiddag 2011
 
Netwerkmiddag 2011 vond plaats op 30 november in Utrecht. De themastudies stonden centraal. Naast de hoofddirecteur van de IND Rob van Lint en Stephen Davies van de Europese Commissie, waren bij deze netwerkmiddag verschillende netwerkpartners aanwezig.
 
Nieuwsbrief van het Nederlands nationaal contactpunt - nummer 44, 2012
 

 

EMN Netwerkmiddag 2010
 
Netwerkmiddag 2010 vond plaats op 23 november in Utrecht. Tijdens deze netwerkmiddag werd samen met diverse netwerkpartners gekeken naar de themastudies van 2010. Het onderwerp ‘Arbeidsmigratie’ stond daarbij centraal.

 

Nieuwsbrief van het Nederlands nationaal contactpunt - nummmer 39, 2010 


Uitgelicht

Aanmelden netwerk

Wilt u ook deelnemen aan het nationaal netwerk? Meld dan uw organisatie vandaag nog aan!


Zoeken